... 3142lim/9232423lim/611lim/3222120−++−+−−−−−++−+→→→xxxxxxxxxxxxxxx Bài tập 5: Tính các giới hạn: GIỚI HẠNA: Giới hạn dãy số: kỹ năng cần nhớ: Định lý1: (Điều kiện bắt buộc để dãy số gồm giới hạn) nếu như một dãy số tất cả giới hạn thì nó bị chặn. ... Những số hạng của cấp số cùng Định lí: trong một cấp số cộng, từng số hạng tính từ lúc số hạng trang bị hai ( cùng trừ số hạng sau cùng đối cùng với cấp số cùng hữu hạn) , số đông là trung bình cùng của hai số hạng ... Tốt nhất của giới hạn) nếu như một dãy số bao gồm giới hạn thì giới hạn đó là duy nhất. Định lý3: (Điều khiếu nại đủ nhằm dãy số gồm giới hạn) (Định lý Vaiơstrat). Một dãy số tăng và bị chặn trên thì có giới hạn. ...


Bạn đang xem: Bài tập giới hạn toán cao cấp có lời giải

*

*

... 7nn−+()24. Lim 9 6 5n n+ + B)a −∞)b + ∞3)5c3)2d − Giới hạn của dãy số ( )( )nA nuB n=trong kia A(n),B(n) là những đa thức ẩn số na)Nếu bậc A(n) > bậc B(n) thì limnu = ±∞b)Nếu ... N 1nnd) lim lim4n 2 4n 21 193nnlim244n− +− +=− −− += =− Câu 5 :Dãy số nào tất cả giới hạn bởi 0?A.32nnu = ÷ B.43nnu = − ÷ C. D.2nu n=34nnu ... Bậc B(n) thì lim ( 0)na aub b= ≠(Trong kia a,b theo thứ tự là hệ số tất cả số nón cao nhất trong A(n) cùng B(n) ) CỦNG CỐ bài 6/SGK Tr-12224 2 21 0.020202 1 0.02 0.000202 1 0.02 0.0002 0,0000022...
*

*

... Limvnlim = *Các định lý về giới hạn: Định lý 1: Một dãy số tăng cùng bị chặn trên thì bao gồm giới hạn Một dãy số giảm và bị chặn dưới thì gồm giới hạn Định lý 2: đến 3 dãy số (un),(vn) và (wn) ... Trong tầm (– 2;2)4 dcq dcq Giới hạn dãy số *Các giới hạn thường xuyên gặp: limC = C ; lim= 0 α > 0 ; lim = 0 ; limqn = 0 |q| 5 1,695 39
*Xem thêm: Bài Văn Tả Người Lao Đông Trí Óc Lớp 3 ❤️️15 Bài Văn Người Lao Động Trí Óc

27 2,792 3