Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Chuyên đề chất hóa học lớp 11Chuyên đề: Sự điện liChuyên đề: Nitơ - PhotphoChuyên đề: Cacbon - SilicChuyên đề: Đại cương hóa học tập hữu cơChuyên đề: Hidrocacbon noChuyên đề: Hidrocacbon không noChuyên đề: Hidrocacbon thơmChuyên đề: Dẫn xuất halogen - ancol - phenolChuyên đề: Andehit - xeton - axit cacboxylic
Phản ứng thoái hóa ankan (đốt cháy)
Trang trước
Trang sau

Chuyên đề: Hidrocacbon no

Phản ứng thoái hóa ankan (đốt cháy)

I. Cách thức giải

Phản ứng đốt cháy có dạng ankan:
Suy ra: ankan lúc cháy cho nCO2 H2O

nankan = nH2O – nCO2 ; nO2pu = nH2O + 1/2nCO2 ; mankan = mC + mH

* Nếu bao gồm hỗn hợp tất cả gồm hai ankan:

CnH2n+2: x mol

CmH2m+2: y mol

Gọi cách làm trung bình của nhì ankan là:

II. Ví dụ

Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 1 hidrocacbon A ( là hóa học khí, đkc) rồi dẫn thành phầm lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc cùng bình 2 cất NaOH dư fan ta thấy cân nặng bình I tăng 1,8g và trọng lượng bình 2 tăng 3,52 gam. XĐ CTPT của A.

Bạn đang xem: Bài tập đốt cháy ankan


Trả lời

Khối lượng bình 1 tăng là trọng lượng của H2O => nH2O = 1,8/18 = 0,1 mol

Khối lượng bình 2 tăng là cân nặng của CO2 => nCO2 = 3,52/44 = 0,08 mol

Nhận thấy: nCO2 H2O => hidrocacbon là ankan;

Số mol ankan là nankan = 0,1 – 0,08 = 0,02 mol

Phương trình phản bội ứng:

→n = 0,08/0,02 = 4

CTPT của A là C4H10

Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 6,8g hỗn hợp khí X gồm: ankan A cùng CH4, thành phầm cháy đưa vào bình 1 đựng P2O5 với bình 2 đựng 1000 ml Ba(OH)2 0,5M. Sau thí nghiệm trọng lượng bình 1 tăng 12,6g.

a.Tìm công thức phân tử của A, biết VA : VCH4 = 2 : 3.

b.Tính trọng lượng các chất trong X.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Pairing Là Gì ? Pairing Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

c.Tính khối lượng muối sinh sản thành.

Trả lời


VA: VCH4 = 2 : 3 => mãng cầu : nCH4 = 2x : 3x

Khối lượng bình 1 tăng là trọng lượng của H2O: nH2O = 12,6/18 = 0,7 mol

a. Hotline CTPT của ankan là CnH2n+2

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

Ta có: (14n + 2).2x + 16.3x = 6,8 (1) ; (n + 1).2x + 6x = 0,7(2)

Từ 1, 2 => x = 0,05 và nx = 0,15 => n = 3

Vậy CTPT của A là C3H8

b. Trọng lượng của mỗi an kan trong tất cả hổn hợp X là

mC3H8 = 2.0,05.44 = 4,4 gam => mCH4 = 6,8 – 4,4 = 2,4 gam

c. Số mol CO2 chế tác thành là nCO2 = 2.0,15 + 3.0,05 = 0,45 mol

Số mol Ba(OH)2 là: nBa(OH)2 = 1.0,5 = 0,5 mol

T = 1/0,25 = 2,22 => chỉ tạo thành muối BaCO3

Khối lượng muối sinh sản thành: mBaCO3 = 0,45.197 = 88,65 gam


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, aryannations88.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng cam kết khóa học giỏi 11 giành cho teen 2k4 tại khoahoc.aryannations88.com