Danh từ bỏ đếm được cùng Danh từ không đếm được là kiến thức và kỹ năng cơ bản trong ngữ pháp giờ Anh. Nhưng chúng ta đã hiểu rõ và sáng tỏ được hai loại danh từ Danh từ bỏ đếm được với Danh từ không đếm được tốt chưa? Trong nội dung bài viết dưới đây, aryannations88.com sẽ reviews đến bạn lý thuyết và bài xích tập về Danh trường đoản cú đếm được và danh từ không đếm được trong giờ Anh tất cả đáp án để các bạn học tốt hơn.

Bạn đang xem: Bài tập danh từ đếm được và không đếm được


I. Định nghĩa Danh từ bỏ đếm được và Danh từ không đếm được

Để hiểu rõ và tách biệt được hai các loại danh trường đoản cú là Danh trường đoản cú đếm được cùng Danh từ ko đếm được bạn phải làm rõ định nghĩa của hai các loại danh từ này.


*
*
Định nghĩa của Danh tự đếm được và Danh từ ko đếm được

Hãy thuộc aryannations88.com để giúp bạn tìm hiểu định nghĩa cùng ví dụ của Danh tự đếm được với Danh từ ko đếm được.

1. Danh trường đoản cú đếm được – Countable noun

Danh tự đếm đượclà đầy đủ danh từcó thể kết phù hợp với số đếm, bao hàm những danh trường đoản cú chỉ người, vật, động vật, khu vực chốn, ý tưởng…

2. Danh từ không đếm được – Uncountable noun

Danh từ ko đếm được là hầu như danh từkhông thể kết phù hợp với số đếm, bao gồmnhững danh từ chỉ tư tưởng trừu tượng, đặc thù và các vật thể quá nhỏ dại hoặc không tồn tại hình dạng tốt nhất định…

II. Bài bác tập

Bài tập 1

Chọn giải đáp đúng


NHẬP MÃ ICT1TR - NHẬN ngay lập tức 1.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP
sung sướng nhập tên của người tiêu dùng
Số năng lượng điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ thư điện tử bạn nhập sai
Đặt hứa hẹn
× Đăng ký thành công xuất sắc

Đăng ký thành công. Shop chúng tôi sẽ tương tác với các bạn trong thời hạn sớm nhất!

Để chạm mặt tư vấn viên vui miệng click TẠI ĐÂY.


If you want khổng lồ hear the news, you can read paper / a paper.I want to write some letters but I haven’t got a paper / any paper to write on.I thought there was somebody in the house because there was light / a light on inside.Light/a light comes from the sun.I was in a hurry this morning. I didn’t have time / a time for breakfast.“did you enjoy your holiday?” – “yes, we had wonderful time / a wonderful time.”Sue was very helpful. She gives us some very useful advice /advices.We had very bad weather / a very bad weather while we were on holiday.We were very unfortunate. We had bad luck / a bad luck.It’s very difficult to lớn find a work / job at the moment.I had khổng lồ buy a / some bread because I wanted khổng lồ make some sandwiches.Bad news don’t / doesn’t make people happy.Your hair is / your hairs are too long. You should have it/them cut.Nobody was hurt in the accident but the damage / the damages khổng lồ the oto was / were quite bad.

Bài tập 2

Hoàn thành câu thực hiện những từ cho dưới đây. Sử dụng a/an khi buộc phải thiết.

accident, biscuit, blood, coat, decision, electricity, key, letter, moment, music, question, sugar
It wasn’t your fault. It was………..Listen! Can you hear………..?I couldn’t get into the house because I didn’t have ………..It’s very warm today. Why are you wearing………..?Do you take ……………..in your coffee?Are you hungry? Would you like ………..with your coffee?Our lives would be very difficult without…………….I didn’t phone them. I wrote………….instead.The heart pumps …………………through the body.Excuse me, but can I ask you………….?I’m not ready yet. Can you wait………….., please?We can’t delay much longer. We have khổng lồ make ……………..soon.

Bài tập 3

Viết thanh lịch số nhiều mọi từ trong ngoặc đơn

Study the next three (chapter).Can you recommend some good (book)?I had two (tooth) pulled out the other day.You can always hear (echo) in this mountain.They are proud of their (son-in-law).Did you raise these (tomato) in your garden?I think we need two (radio).My (foot) really hurt.The (roof) of these houses is tiled.Get me two (loaf) of bread.

Bài tập 4

Chữa phần lớn lỗi không nên (nếu có) trong các câu sau đây.

There are many dirts on the floor.We want more fuels than that.He drank two milks.Ten inks are needed for our class.He sent me many foods.Many golds are found there.He gave me a great giảm giá of troubles.Cows eat glasses.The rain has left many waters.I didn’t have many luggages.

Bài tập 5

Khoanh vào đáp án đúng nhất bên dưới.

1. Phuong wants lớn eat an __________.

A. Apple

B. Apples

C. A apple

D. Some apple

2. I và my girlfried often drink __________ tea every morning.

A. The

B. A cup of

C. A

D. An

3. Hoa’s children are ________ great help lớn me.

A. An

B. A

C. Any

D. Lots of

4. They have got __________ furniture.

A. A

B. An

C. The

D. A lot of

5. There are many _________ on the table.

A. Book

B. A book

C. Books

D. An book

6. Cuc has ________ xanh short hair.

A. A

B. An

C. Some

D. Any

7. People eat ________ rice everday because it is very good for healthy.

A. A

B. Rỗng

C. The

D. Any

8. Tung drank a ________ with our dinner yesterday.

A. Beers

B. An beers

C. Beer

D. Rỗng

9. _____________ wine was drunk in my birthhday buổi tiệc nhỏ last night.

A. A

B. An

C. The

D. A lot of

10. Have you got time for ______ coffee?

A. The

B. Some

C. A

D. An

Bài tập 6

Điền các từ a / an / the / some / any / little / few / a lot of vào những câu sau

The teacher has _________ honesty that all of her students appreciate.____________ things have become cheaper.__________ elephants have been hunted for 3 years.Windy bought ________ new house behind my house for his parents.There is ___________ hot water in this bottle.

Xem thêm: About: So Chan Kung Fu: Beggar Style For The Road, About: So Chan

Đáp án

Đáp án bài tập 1a paperany papera lightlighttimea wonderful timeadvicevery bad weatherbad lucka jobsomedoesn’tyour hair isthe damage, wasĐáp án bài bác tập 2an accidentmusica keya coatsugara biscuitelectricitya letterblooda questiona momenta decisionĐáp án bài xích tập 3chaptersbooksteethechoessons-in-lawtomatoesradiosfeetroofsloavesĐáp án bài xích tập 4There is much dirt on the floor.We want more fuel than that.He drank two glasses of milk.Ten pens are needed for our class.He sent me a lot of food.Much gold is found there.He gave me a lot of trouble.Cows eat grass.The rain has left much water. I didn’t have much luggage.Đáp án bài xích tập 5Chọn A (có mạo từ bỏ an cần danh trường đoản cú đứng sau đề nghị là danh tự đếm được số ít)Chọn B (tea là trà – danh từ không đếm được đề xuất không thể chọn những đáp án còn lại)Chọn A (help là danh từ bỏ trừu tượng mà lại tùy vào ngữ cảnh có thể dùng với mạo trường đoản cú a/ ngôi trường hợp đặc biệt cần chú ý)Chọn D (furniture là danh từ ko đếm được đi thuộc với những từ như a lot of/some…)Chọn C (có many thì phía sau phải 1 danh từ đếm được số nhiều)Chọn D (không bao gồm từ nào cân xứng trong những đáp án còn lại vì hair là tóc ko đếm được)Chọn B (không có từ nào tương xứng trong những đáp án còn sót lại vì rice ko đếm được)8. Lựa chọn C (trước sẽ là ạo trường đoản cú a nên 1 danh từ bỏ số không nhiều đếm được)Chọn D (wine là rượu – danh từ ko đếm được không thể đi cùng với những mạo từ bỏ a/an/the)Chọn C (coffee là danh trường đoản cú đếm được)Đáp án bài xích tập 6an (honesty danh tự chung nói tới đức tính – trường hợp quan trọng cần chú ý)A lot of (things làm việc dạng số các là danh tự đếm được)Many/A lot of (elephants là danh trường đoản cú đếm được số nhiều)a (house là danh tự đếm được số ít)little (water là danh từ không đếm được).

Bài viết của aryannations88.com đang cung cấp cho bạn toàn cỗ những kiến thức về Danh từ bỏ đếm được cùng Danh từ không đếm được. Hình như aryannations88.com đã tổng thích hợp những bài tập ứng dụng đặc sắc nhất để chúng ta luyện tập. Ao ước rằng những kiến thức của nội dung bài viết sẽ giúp ích cho chúng ta trong học tập.