bài xích Tập Thì hiện tại Tại ngừng Và quá Khứ Đơn

Bài tập chuyển đổi từ hiện tại tại hoàn thành sang vượt khứ 1-1 là dạng bài xích tập phổ cập khi học tiếng anh. Để cố chắc các cấu tạo câu chuyển thì hiện nay tại xong sang thừa khứ đơn, hãy cùng siêng học bài ôn lại kiến thức và kỹ năng và kết thúc hết phần bài tập đưa ra nhé! Yên chổ chính giữa là chăm học bài đã tổng hợp bài xích tập thay đổi từ hiện nay tại hoàn thành sang vượt khứ đối kháng có giải đáp nhé!

Ngữ pháp chuyển thì hiện nay tại dứt sang vượt khứ đơn

1. Thì hiện tại xong xuôi và 3 cấu trúc quá khứ đơn tương ứng

Form: (1) S + have/has + not + VpII + for + time

(2) It is + time + since + S + (last) + V-ed

(3) S + last + V-ed + time + ago

(4) The last time + S + V-ed + was + time + ago

Ex: Content (Ngữ cảnh): I met one of my friend, Nhi, 2 years ago, but after that I haven’t met she until now.

Bạn đang xem: Bài tập chuyển đổi từ hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn ( và ngược lại ) có đáp án

Đang xem: bài bác tập chuyển đổi từ hiện tại hoàn thành sang thừa khứ 1-1 ( và ngược lại ) tất cả đáp án

(1) I haven’t seen Nhi for 2 years

(2) It is 2 years since I (last) saw Nhi

(3) I last saw Nhi 2 years ago (Cách sử dụng tự nhiên)

(4) The last time I saw Nhi was 2 years ago.

2. Cấu tạo for cùng ago

Form: S + started/began + doing sth + time + ago

S + have/has + VpII + for + time

Ex: I started learning English 4 years ago.

=> I have learnt English for 4 years.

3. Cấu trúc câu hỏi lúc nào (When) với bao thọ (How long)

Form: When did + S + V?


= How long + have/has + S + VpII?

Ex:

How long have you learnt English?

When did you start learning English?

4. Cấu trúc The first time cùng never… before

Form: This is the first time + S + have/has + VpII

= S + have/has + never + VpII + before.

Ex: This is the first time I have been lớn Japan.

= I have never been to japan before.

*

Bài tập chuyển đổi từ hiện tại kết thúc sang vượt khứ solo có đáp án

Viết lại câu từ vượt khứ 1-1 sang hiện nay tại xong xuôi không làm thay đổi nghĩa.

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

->

2/ When did you bought that bag?

->

3/ I last saw him 2 days ago.

->

4/ I started writing blog 2 months ago

->

5/ She began living in Danang when she was a child.

->

6/ It is 5 years since I last visit my grandparents.

->

7/ When did you start loving him?

->

8/ The last time I went to bar was 6 years ago.

->

9/ It’s years since she wrote to me.

->

10/ I last took a bath 2 days ago.

->

Bài tập chuyển đổi thì hiện tại xong xuôi sang quá khứ đơn

1/ How long have you been here?

->

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

->

3/ I haven’t gone lớn school for 4 months because of covid-19.

->

->

->

4/ I have never visited Halong cất cánh before.

->

5/ I haven’t cheated in exam for years.

->

->

->

6/ I have married for 10 years.

->

7/ How long have she lived in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.


->

->

->

9/ I have learnt French for 3 years.

->

10/ I haven’t met her for 5 days.

->

->

->

*

Đáp án:

Viết lại câu từ quá khứ đối chọi sang hiện tại ngừng không làm biến đổi nghĩa.

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

-> I haven’t cooked for 3 years

2/ When did you buy that bag?

-> How long have you bought that bag?

3/ I last saw him 2 days ago.

-> I haven’t seen him for 2 days.

4/ I started writing blog 2 months ago

-> I have written blog for 2 months.

5/ She began living in Danang when she was a child.

-> She has lived in Danang since she was a child.

6/ It is 5 years since I last visited my grandparents.

-> I haven’t visited my grandparents for 5 years.

7/ When did you start loving him?

-> How long have you loved him?

8/ The last time I went to bar was 6 years ago.

-> I haven’t gone to lớn bar for 6 years.

9/ It’s years since she wrote khổng lồ me.

-> She hasn’t written lớn me for years.

10/ I last took a bath 2 days ago.

-> I haven’t taken a bath for 2 days.

Bài tập chuyển đổi thì hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn

1/ How long have you been here?

-> When did you go here?

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

-> I have never seen such a beautiful girl before.


3/ I haven’t gone to school for 4 months because of covid-19.

-> The last time I went to lớn school was 4 months ago…

-> I last went lớn school 4 months ago.

-> It is 4 months since I last went khổng lồ school

4/ I have never visited Halong cất cánh before.

-> This is the first time I have visited Halong Bay.

5/ I haven’t cheated in exam for years.

-> It is years since I last cheated in exam

-> The last time I cheated in exam was years.

-> I last cheated in exam years ago.

6/ I have married for 10 years.

-> I started marrying 10 years ago.

7/ How long have she lived in Danang?

-> When did she start living in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

-> He last smoked 2 years ago.

-> The last time he smoked was 2 years ago.

-> It is 2 years since he last smoked.

9/ I have learnt French for 3 years.

-> I began learning French 3 years ago.

10/ I haven’t met her for 5 days.

-> I last met her 5 days ago.

-> It is 5 days since I last met her.

-> The last time I met her was 5 days ago.

Xem thêm: Kem Trị Mụn Siêu Tốc Linh Sâm Có Tốt Không, Kem Sạch Mụn Siêu Tốc Linh Sâm

Trên đó là một số bài bác tập đổi khác từ hiện tại tại chấm dứt sang vượt khứ đối kháng có đáp án vì chưng Chăm học bài nghiên cứu, tổng hợp và biên soạn. Các bạn đã ngừng hết chưa? Hãy tự nghĩ ra các tình huống hay gặp mặt để cấp tốc nhớ những cấu trúc chuyển đổi từ hiện tại hoàn thành sang thừa khứ đối chọi và trái lại nhé.