Tài liệu tổng hợp những bài tập môn đồ lý lớp 9 theo nhà đề bên trong phạm vi chương 1. Những bài tập phần đa được phân nhiều loại theo nhà đề cầm cố thể, nhằm giúp những em tiện lợi trong quy trình tự ôn tập. Mời các em cùng tham khảo.
Bạn đang xem: Bài tập chương 1 vật lý 9

*

Vật lý 9 – ôn tập chương I VẬT LÝ 9 chủ đề 1. MỐI quan tiền HỆ GIỮA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾCâu 1.1. Khi để vào nhị đầu dây dẫn một hiệu điện núm 18V thì cường độ cái điện chạy qua nó là 0,6 A.Hỏi ví như hiệu điện cố kỉnh đặt vào nhị đầu dây dẫn đó tăng lên tới mức 48V thì cường độ chiếc điện chạy qua nó làbao nhiêu?Câu 1.2. Lúc để vào hai đầu dây dẫn một hiệu thay 60V thì cường độ mẫu điện chạy qua nó là 2A. A) nếu hiệu điện cố kỉnh đặt vào nhị đầu dây dẫn đó tăng lên đến 90V thì cường độ chạy qua nó là bao nhiêu? b) trường hợp hiệu điện vắt đặt vào hai đầu dây dẫn đó sụt giảm 4 lần thì cường độ chạy qua nó là bao nhiêu?Câu 1.3. Khi đặt vào nhì đầu dây dẫn một hiệu điện ráng là 12V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,6A.Nếu hiệu thay đặt vào hai đầu dây dẫn kia tăng lên tới mức 36V thì cường độ loại điện chạy qua nó là bao nhiêu? A. 1,2 A B. 0,8 A C. 0,4 A D. Công dụng khácCâu 1.4. Khi đổi khác hiệu điện chũm đặt vào hai đầu dây dẫn thì cường độ cái điện giảm xuống 3 lần. Hỏi hiệuđiện cầm ở nhị đầu dây dẫn đã biến hóa thế nào? A. Sút 3 lần B. Tăng 3 lần C. Không biến hóa D.không khẳng định đượcCâu 1.5. Khi chuyển đổi hiệu điện gắng đặt vào hai đầu dây dẫn thì cường độ cái điện tăng đi 3 lần. Hỏi hiệuđiện cố gắng ở hai đầu dây dẫn đã biến đổi thế nào? A. Bớt 3 lần B. Tăng 3 lần C. Không biến hóa D.không xác minh đượcCâu 1.6. Cường độ dòng điện chạy sang 1 dây dẫn …………với hiệu điện nỗ lực đặt vào nhị đầu dây dẫn đó.Hãy chọn các từ tương thích vào khu vực trống? A. Tỉ lệ thành phần thuận B. Tỉ lệ thành phần nghịch C.gấp nhì lần so D. ý khácCâu 1.7. Khi đặt vào nhì đầu dây dẫn một hiệu điện thay 36V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 1,2 A.Hỏi giả dụ hiệu điện cụ đặt vào nhì đầu dây dẫn kia tăng lên tới 96V thì cường độ mẫu điện chạy qua nó làbao nhiêu A. 1, 2 A B. 0,8 A C. 0,4 A D. 1,6 ACâu 1.8. Hiệu điện nuốm giữa nhì đầu dây dẫn tăng 6 lần thì cường độ chiếc điện qua dây dẫn A. Giảm 5 lần B. Tăng 5 lần C. Giảm 6 lần D. ý khác chủ thể 2. ĐỊNH LUẬT OHMCâu 2.1. Cho điện trở R = 8  a) khi mắc năng lượng điện trở này vào hiệu điện cố 32V thì cường độ cái điện chạy qua nó là bao nhiêu? b) ý muốn cường độ chiếc điện chạy qua điện trở tăng 0,5 A so với trường hợp trên thì hiệu điện núm đặtvào hai đầu điện trở khi ấy là bao nhiêu?Câu 2.2. Mang đến mạch năng lượng điện như hình vẽ, trong đó điện trở R1 = 20  , hiệu điện cầm giữa nhì đầu đoạn mạch là UMN = 24V. A) tra cứu I1 của ampe kế b) giữ nguyên UMN = 24V, vậy điện trở R1 bằng điện trở R2, khi ấy ampe kế chỉ cực hiếm I2 = 4I1. Tính năng lượng điện trở R2. Câu 2.4. Cường độ loại điện sang 1 vật dẫn là 800mA lúc hiệu điện cố giữa nhị đầu dây dẫn là 220V. Tìm kiếm hiệu điện cố gắng giữa hai đầu dây dẫn bên trên khi gồm dòng điện với cường độ 2A chạy qua nó?Câu 2.5. Có hai điện trở R1= 8  với R2=16 a) Đặt vào nhị đầu mỗi điện trở một hiệu điện nuốm U = 48V, tìm cường độ loại điện qua mỗi điện trở?b) rất cần phải đặt vào hai đầu mỗi năng lượng điện trở đều hiệu năng lượng điện thế từng nào để cường độ loại điện qua từng điệntrở đều nhau và bởi 2 A?Câu 2.6. Xếp theo máy tự điện trở nhỏ tuổi dần của các dây dẫn như sau : A. 5000m  , 10  và 0,1 M  B. 10  , 0,1M  cùng 5000m  1 đồ gia dụng lý 9 – ôn tập chương I C. 0,1M  , 5000m  cùng 10 M  D. 0,1M  , 10  cùng 5000m  Câu 2.7. Làm thí thí đo cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn với hiệu năng lượng điện giữa nhì đầu dây dẫn ta được tác dụng như sau: Dây I II III IV U 200mV 40V 6V 0,6kV I 50mA 0,5A 200mA 1,5A R Xếp theo trang bị tự dây dẫn tất cả điện trở tăng dần đều A. I, II, III, IV B. IV, III, I, II C. I, III, II, IV, D. IV,I , II, III Câu 2.8. Trong số công thức sau đây, cùng với U là hiệu điện rứa giữa nhì đầu dây dẫn, I là cường độ loại điện qua dây dẫn, R là năng lượng điện trở của dây, bí quyết nào là sai? U U A. R  B. I  C. I = U.R D. U = I.R I R Câu 2.9. Câu làm sao sau đấy là đúng khi nói tới điện trở của vật dụng dẫn? A. Đại lượng R đặc trưng cho tính cản trở electron của vật điện thoại tư vấn là năng lượng điện trở của đồ vật dẫn. B. Đại lượng R đặc thù cho tính cản trở dòng điện của vật call là điện trở của đồ dẫn. C. Đại lượng R đặc thù cho tính cản trở hiểu điện cầm cố của vật điện thoại tư vấn là năng lượng điện trở của đồ gia dụng dẫn. D. Đại lượng R đặc thù cho tính cản ngăn điện lượng của vật điện thoại tư vấn là năng lượng điện trở của vật dụng dẫn. Câu 2.10. Phạt biểu nào sau đấy là đúng khi nói đến đơn vị của điện trở?A. 1 ôm là năng lượng điện trở của một dây dẫn khi giữa hai dây tất cả hiệu điện rứa 1 vôn thì làm cho dòng năng lượng điện không đổi gồm cường độ là 1 trong những ampe.B. 1 ôm là điện trở của một dây dẫn khi giữa hai dây gồm hiệu điện nuốm 10 vôn thì làm cho dòng năng lượng điện không đổi bao gồm cường độ là 1 trong ampe.C. 1 ôm là điện trở của một dây dẫn khi thân hai dây tất cả hiệu điện nắm 1 vôn thì tạo cho dòng năng lượng điện không đổi bao gồm cường độ là 10 ampe.D. 1 ôm là điện trở của một dây dẫn khi thân hai dây tất cả hiệu điện cầm 1 vôn thì khiến cho dòng điện không đổi có cường độ là 1 trong vôn. Câu 2.11. Mang lại điện trở của dây dẫn R = 10  , khi mắc năng lượng điện trở này vào hiệu điện cầm 25V thì dòng điện chạy qua nó gồm cường độ bao nhiêu? A. 2A B. 4A C. 2,5V C. 2,5A Câu 2.12. Cho điện trở của dây dẫn R = 10  , khi mắc năng lượng điện trở này vào hiệu năng lượng điện thế bằng bao nhiêu thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 1,5A A. 15V C. 15A C. 15  D. 15 mV Câu 2.13. Cường độ qua dây dẫn là 20A, hiệu điện cụ qua hai đầu năng lượng điện trở là 220V. Vây điện trở tất cả độ lớn bao nhiêu ? A. 11  C. 23  C. 21  D. 12  Câu 2.14. 2k  tướng ứng với từng nào  ? A. 200  B. 200000  C. 2000  D. 1500  Câu 2.15. 3  tương ứng với từng nào M  A. 3.10-6 M  B. 3.10-5 M  C. 3.10-7 M  D. 3.10-4 M  Câu 2.16. Cường độ loại điện sang 1 vật dẫn là 400mA khi hiệu điện nắm giữa nhì đầu dây dẫn là 10V. Kiếm tìm hiệu điện nỗ lực giữa nhị đầu dây dẫn trên khi bao gồm dòng năng lượng điện với cường độ 1, 2A chạy qua nó. A. 25V B. 30V C. 40V D. Công dụng khác chủ thể 3-4. ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP – ĐOẠN MẠCH tuy vậy SONG Câu 3.1. Mang đến hai điện trở R1=15  , R2= 10  mắc tiếp nối với nhau. 2 đồ gia dụng lý 9 – ôn tập chương Ia) Tính năng lượng điện trở tương tự R12b) Mắc thêm R= 30  vào nối tiếp hai điện trở trên. Tính điện trở tương đương của toàn mạch. So sánh điện trở tương đương toàn mạch với từng điện thay đổi phần. Câu 3.2. đến hai năng lượng điện trở R1, R2 và ampe kế A mắc nối tiếp vào nhị điểm A,Ba) Vẽ sơ đồ mạch điệnb) mang đến R1=15  , R2= 2  , ampe kế chỉ 0,4A . Tính hiệu điện nắm của đoạn mạch ABc) Đặt vào nhì đầu AB một hiệu điện cố gắng khác U’ = 60 V. Tính cường độ chiếc điện qua mỗi năng lượng điện trở. Câu 3.3. Cho ba điện trở mắc nối liền với nhau. Biết R1=10  , R2 = 15  , R3= 25  . Hiệu điện cố gắng giữa nhị đầu đoạn mạch là U = 75 V. A) Tính năng lượng điện trở tương đương của mạch? b) Tính độ mạnh điện qua mạch? c) Tính hiệu điện nỗ lực qua mỗi điện trở? Câu 3.4. Mang lại hai điện trở R1=R2= 3  mắc vào mối cung cấp điện tất cả hiệu điện vắt không thay đổi U = 6 V. A) Hỏi cần mắc 2 điện trở đó nuốm nào nhằm điện trở tương tự bằng 6  . B) Tính cường độ dòng điện qua mỗi năng lượng điện trở. Câu 3.5. Hãy lựa chọn các kết quả đúng/sai trong khúc mạch tiếp liền a) Cường độ dòng diện qua các điện trở không giống nhau là khác biệt b) Điện trở tương đương to hơn mỗi điện biến đổi phần. C) Hiệu điện vắt giữa nhì đầu các điện trở khác nhau là không giống nhau. D) Hiệu điện chũm hai đầu đoạn mạch bằng tổng những hiệu điện gắng giữa hai dầu mỗi điện trở. Câu 3.6. Hai năng lượng điện trở R1=6  ,R2= 8  mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện qua R1 bởi 2 A. Thông tin nào sau đó là sai? A. Rtd= 14  B. I2= 2 A C. U= 28V D. U1= 16V Câu 3.7. Hai điện trở R1=6  ,R2= 8  mắc tiếp liền vào hiệu năng lượng điện U. Hotline U1, U2 là hiệu điện cầm ở nhì đầu những điện trở R1 và R2. Giả sử R1= 2R2, tin tức nào là đúng? A. U1= U2 B. U1= 2U2 C. U1= 2 +U2 D. U1= U2- 2 Câu 3.8. Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai năng lượng điện trở mắc thông suốt bằng 100  . Biết rằng 1 trong những hai điện trở có mức giá trị phệ gấp 3 lần điện trở kia. Giá trị mỗi năng lượng điện trở là : A. Trăng tròn  , 60  B. đôi mươi  , 90  C. 40  , 60  D. 25  , 75  Câu 3.9. Điện trở tương đương của đoạn mạch tất cả hai điện trở mắc tiếp nối bằng 60  . Biết rằng 1 trong các hai năng lượng điện trở có mức giá trị to điện trở kia 10  . Quý giá mỗi điện trở là: A. 40  , trăng tròn  B. 50  , 40  C. 25  , 35  D. 20  , 30  Câu 3.10. Hai điện trở mắc tiếp nối với nhau. Biết rằng R1 lớn hơn R2 là 5  và hiệu điện núm qua các điện trở thứu tự là U1= 30V, U2= 20V. Cực hiếm mỗi điện trở là: A. 25  , đôi mươi  B. 15  , 10  C. Trăng tròn  , 15  D. 10  , 5  Câu 3.11. đến hai điện trở R1=4  , R2= 1  mắc thông liền với nhau vào hiệu điện thế 20V.Tính cường độ dòng điện I12 A. 3A B. 4, 89A C. 3, 5A D. 4A Câu 3.12. Mang lại hai điện trở tiếp nối mắc vào hiệu điện chũm 30V, cường độ chiếc điện toàn mạch là 10A. Biết R1= 2R2. Tính R1 A. 3  B. 2  C. 4  D. 1  Câu 3.13. đến hai điện trở R1 = 3  , R2= 5  , tiếp liền mắc vào hiệu điện nắm U, cường độ dòng điện toàn mạch là 10A. Biết U1= 3U2.Tính U2 A. 12V B. 32V C. 20V D. Công dụng khác Câu 3.14. đến hai điện trở R1 = 1  , R2= 3  , tiếp nối mắc vào hiệu điện vắt U= 80V.Tính I2 A. 2A B. 4A C. 20A D. Tác dụng khác 3 vật dụng lý 9 – ôn tập chương I Câu 4.1. đến hai điện trở R1= 3  , R2 =6  mắc song song với nhau. A) Vẽ sơ đồ vật mạch điện. Tính năng lượng điện trở tương đương R12 b) nếu như mắc thêm R3 = 2  tuy nhiên song với 2 điện trở trên. Hãy vẽ sơ thiết bị mạch điện với tính R123. Câu 4.2. Mang đến mạch điện có 3 điện trở R1= 25  , R2 = R3= 50  mắc tuy vậy song với nhau. A) Vẽ sơ đồ dùng mạch điện, tính năng lượng điện trở tương tự của mạch. B) Đặt vào nhì đầu đoạn mạch một hiệu nắm không thay đổi U = 37, 5V. Tính cường độ loại điện qua các điện trở và mẫu điện trong mạch kín.Câu 4.3. Đặt một hiệu điện chũm U = 30V vào nhị đầu đoạn mạch gồm hai điện trở R1 cùng R2 ghép tuy nhiên song. Dòng điện vào mạch chủ yếu có cường độ 12, 5A. Hãy xác minh R1 và R2 biết rằng R1= 2R2. Câu 4.4. Mang lại đoạn mạch năng lượng điện gồm cha điện trở mắc song song. Hiệu điện vậy hai đầu đoạn mạch UAB= 24V. Cường độ cái điện vào mạch chính là 6A. Hiểu được R1= 12  R2 =8  . Tính Rx. Câu 4.5. Đoạn mạch bao gồm hai năng lượng điện trở măc tuy nhiên song cùng với nhau. Biết quý giá của năng lượng điện trở này bự gấp tứ lần năng lượng điện trở kia cùng điện trở tương tự của đoạn mạch là này bởi 4  . Tìm quý hiếm của mỗi năng lượng điện trở. A. 2  cùng 8  B. 4  và 16  C. 5  và đôi mươi  D. 6  với 24  Câu 4.6. Mang đến hai năng lượng điện trở R1= 4  , R2= 5  mắc tuy nhiên song với nhau vào hiệu năng lượng điện thế. U = 220V. Tính I1 A. 55A B. 1A C. 6A D. 35A Câu 4.7. Biết điện trở tương đương là 10  của đoạn mạch gồm 2 điện trở R1, R2 mắc song song cùng với nhau. Biết cường độ qua mạch là 2,5A. Tính U1 A. 12 V B. 3V C. 25V D. 30V Câu 4.8. Cho hai điện trở R1= 1  , R2= 2  mắc tuy nhiên song cùng nhau vào hiệu điện thế. U = 220V. Tính I2 A. 110A B. 220A C. 440A D. 20A chủ thể 5. VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT OHM Câu 5.1. Cho đoạn mạch năng lượng điện AB gồm bố điện trở R1=1  , R2= 2  , R3=3  . Đặt vào nhì đầu AB của đoạn mạch một nguồn điện tất cả hiệu điện thay UAB= 13, 2V. Tìm điện trở của mạch, cường độ mẫu điện qua mạch và qua các điện trở, hiệu năng lượng điện giữa hai đầu giữa hai đầu mỗi điện trở, trong số trường hợp sau đây : a) bố điện trở mắc nối liền với nhau. B) 3 năng lượng điện trở mắc tuy vậy song cùng nhau c) R1 mắc tiếp liền với đoạn mạch bao gồm R2, R3 mắc song song. Câu 5.2. Hai năng lượng điện trở R1 với R2 được mắc theo hai bí quyết vào hiệu điện núm U = 12V. Trong giải pháp mắc sản phẩm công nghệ nhất, người ta đo được cường độ cái điện chạy qua mạch là 0,3A. Trong biện pháp mắc sản phẩm công nghệ hai, người ta đo được cường độ chiếc điện chạy qua mạch là 1,6 A. A) cho thấy đó là hai bí quyết mắc nào? Vẽ sơ thiết bị từng giải pháp mắc? b) Tính trị số năng lượng điện trở R1, R2. Câu 5.3. đến hai năng lượng điện trở R1=R2= R= 3  được mắc vào mối cung cấp điện tất cả hiệu điện cố gắng không thay đổi là U = 6V. A) Hỏi phải mắc điện trở này ra sao để năng lượng điện trở tương tự là 6  với 15  ? Vẽ sơ đồ mạch điện? b) Tính cường độ loại điện chạy qua mỗi điện trở? chủ đề 6. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI VÀ TIẾT DIỆN DÂY DẪN Câu 6.1. Một dây dẫn bằng đồng nguyên khối có năng lượng điện trở 12  cùng với lõi tất cả 25 sợi đồng mảnh. Tính điện trở của mỗi tua dây mảnh này, cho rằng chúng bao gồm cùng tiết diện như nhau. Câu 6.2. Hai dây dẫn tất cả cùng chiều dài, làm bằng cùng một chất, dây trước tiên có tiết diện S1 = 0,3mm2, dây trang bị hai gồm tiết điện S2 = 1, 5mm2. đối chiếu điện trở của nhì dây này. Áp dụng tìm điện trở dây trang bị hai biết năng lượng điện trở dây trước tiên R1 = 45  . Câu 6.3. Tra bảng điện trở suất của một trong những chất ta thấy constantan gồm điện trở suất 0,5.10-6  m. A) con số 0,5.10-6  m có ý nghĩa gì? 4Vật lý 9 – ôn tập chương Ib) Tính năng lượng điện trở của đoạn dây dẫn constantan nhiều năm l =3m và bao gồm tiết diện hầu như S= 1mm2Câu 6.4. Một cuộn dây bằng nhôm có trọng lượng 0,54kg, ngày tiết diện trực tiếp của dây là 0,1mm2. Tìm năng lượng điện trởcủa cuộn dây hiểu được nhôm có khối lượng riêng 2,7g/cm3 và điện trở suất là 2,8.10-8  m.Câu 6.5. Một cuộn dây đồng dài 500m gồm điện trở bằng 42, 5  . Tìm khối lượng của cuộn dây này. Mang đến biếtđồng tất cả điện trở suất 1,7.10-8  m và cân nặng là 8900kg/m3.Câu 6.6. Có hai dây dẫn cùng các loại nhưng chiều dài khác nhau. Giả dụ mắc hai dây tiếp liền rồi mắc vào hiệuđiện chũm U thì cường độ mẫu điện chạy qua những dây dẫn là 0,5A. Nếu như mắc song song rồi mắc vào nguồnđiện U thì cường độ cái điện ở mạch đó là 2,25A. So sánh chiều lâu năm hai dây? (Đs: l1 = 2 l2)Câu 6.7. Một dây dẫn bằng hợp kim, tiết diện tròn có 2 lần bán kính d = 2mm. Một dây dẫn không giống tiết diện tròncũng bằng kim loại tổng hợp trên, gồm cùng điện trở dẫu vậy chiều dài chỉ bằng 0,8 lần chiều lâu năm dây thiết bị nhất. Tìmđường kính của dây trang bị hai? (Đs: 1, 79 mm)Câu 6.8. Xác định khối lượng của cuộn dây bằng đồng dài 1km và bao gồm điện trở là 32  . Hiểu được loại dâyđồng này nếu có tiết diện 1mm2 thì 1m dây sẽ sở hữu điện trở là 0,016  . Trọng lượng riêng của đồng là8400kg/m3.Câu 6.9. Một dây tải điện thân hai phố bằng đồng, bao gồm tiết diện là 1,5mm2. Nếu cụ dây này bởi dây nhômcó năng lượng điện trở bằng điện trở của đồng thì máu diện nhôm là bao nhiêu? trọng lượng dây dẫn sẽ bớt bao nhiêulần? Điện trở suất của đồng là 1,7.10-8  m, của nhôm là 2,8.10-8  m, khối lượng riêng của đồng là8900kg/m3, nhôm là 2700kg/m3. (Đs: 2,47mm2, mđ= 2 mn)Câu 6.10. Nếu núm một dây download điện bằng đồng đúc bằng một dây nhôm (có thuộc độ dài), thì dây nhôm phải cótiết diện bao nhiêu? khối lượng đường dây đã giảm bao nhiêu lần? cho thấy thêm tiết diện dây đồng là S = 2 cm2,khối lượng riêng biệt của đồng là 8,9.103kgm3, nhôm là 2, 7.103kg/ m3 (Đs: 3,3cm2 cùng k = 2 lần)Câu 6.11. Lúc để hiệu điện thế 9V vào nhị đầu một cuộn dây dẫn thì cường độ mẫu điện qua nó bao gồm cườngđộ là 0,3A. Tính chiều nhiều năm của dây dẫn nhằm quấn cuộn dây này, hiểu được cứ 6m chiều dài, dây dẫn này cóđiện trở là 2, 5  A. 54m B. 72m C. 34m D. 25mCâu 6.12. Một dây dẫn bằng kim loại có chiều nhiều năm l1=150m, tất cả tiết diện S1= 0,2mm2 thì gồm điện trở R1 = 120  . Hỏi một dây dẫn khác cũng làm cho bằng sắt kẽm kim loại có l2= 30m, S2= 1, 2mm2 thì R2 có giá trị bao nhiêu? A. 3  B. 4  C. 5  D. 6  2Câu 6.13. Một dây dẫy bởi nhôm có tiết diện 0,2mm . Đặt vào nhì đầu dây hiệu điện núm 220V thì cườngđộ cái điện qua nó là 0,5A. Tra cứu chiều dài dây. Biết điện trở suất của nhôm là 2,5.10-8  m. A. 3200m B.2900m C. 1200m D. 3200mCâu 6.14. Một dây dẫn bằng đồng nguyên khối dài 25m gồm điện trở 42,5  . Tiết điện của dây dẫn này là? A. 1,7mm2 B. 0,58mm2 C. 0,1mm2 D. 0,01mm2Câu 6.15. Có cha dây dẫn bằng đồng với chiều dài mỗi dây theo lần lượt là l1= 5m, l2= 3m, l3=8m. Xếp theo thứtự năng lượng điện trở nhỏ dần thì: A. Dây 3, 1,2 B. Dây 1, 2, 3 C. Dây 2, 1, 3 D. đối chiếu khácCâu 6.16. Có bố dây dẫn bằng nhôm với năng lượng điện trở từng dây thứu tự là R1= 150  , R2=75  , R3=600  . Biếtdây dẫn thứ ba có chiều nhiều năm 80m, chiều dài của những dây dẫn tê là: A. L1=320m, l2= 640m B. L1=320m, l2= 160m C. L1=40m, l2= 20m D. L1=20m, l2= 10mCâu 6.17. Tất cả dây dẫn cùng tiết diện và thuộc làm bằng đồng nguyên khối nhưng chiều dài không giống nhau là l1, l2, l3. Biết l1=2l2, l2= 1/3 l3. Khi mắc nối tiếp ba dây dẫn bên trên vào điện áp nguồn thì hiệu điện cầm cố của dây thứ cha là U3= 12V.Khi đó hiệu năng lượng điện thế của những dây dẫn cơ là A.

Xem thêm: Trường Thpt Hàn Thuyên Giữ Vững Chất Lượng Đào Tạo, Thpt Hàn Thuyên

U1= 72V, U2=36V B. U1= 18V, U2=36V 5