Câu tường thuật là 1 trong điểm ngữ pháp đặc trưng trong giờ Anh, xuất hiện nhiều trong các bài thi với kiểm tra. Vậy làm sao để cụ rõ những dạng thắc mắc và bài tập hay mở ra về Câu tường thuật trong giờ Anh?

Hôm ni aryannations88.com sẽ cung cấp đến các bạn các dạng câu hỏi và bài xích tập cơ bản, nâng cấp về câu tường thuật hay mở ra trong bài xích thi để chúng ta luyện tập thêm.Bạn vẫn xem: bài bác tập câu tường thuật lớp 9 có đáp án

Nội dung chính:2. Những dạng thắc mắc và bài xích tập về câu tường thuật trong giờ Anh3. Bài xích tập về câu tường thuật, tất cả kèm đáp án

1. Câu tường thuật giờ anh là gì?

Chúng ta thuộc ôn lại một vài kiến thức cơ bản về câu tường thuật trước lúc bước vào các dạng câu hỏi cũng như bài tập nhé!


*

*

*

*

*

Bài tập vận dụng

Viết lại đúng những câu sau bằng phương pháp sử dụng cấu trúc câu tường thuật

1. “Please download the information from this file,” the director said to us.

Bạn đang xem: Bài tập câu tường thuật lớp 9

The director told us ………………………………………………………

2. “Where is the cake which I just made?” Her mother asked her.

Her mother asked her where ……………………………………

3. “Which way are you planning to go to the beach?” Mary asked us

Mary asked us which …………………………………………….

4. “Please bring that outfit over here if it has any damage.” the clerk said to lớn Lisa.

The clerk told Lisa………………………………………………………

5. “Don’t come to lớn my house without prior notice.” May’s colleague said khổng lồ her.

May’s colleague told her ……………………………………………………

6. “Can you bởi vì this project best?” My manager told me

My manager told me ………………………………..

7. Jimin’s girlfriend said, “My boyfriend is a very polite and courteous person so I love him very much.”

Jimin’s girlfriend said that ……………………………………..

8. “Is there any restroom nearby?” the customer asked me.

The customer asked me ………………………………..

9. Jenny said to lớn him: “Please lend me your oto to carry this cargo to the train station because my dad needs it right now.”

Jenny asked him …………………………..

11. “Don’t stay up late, Jisoo,” Jisoo’s mother said lớn her.

Jisoo’s mother told her ……………………………..

12. “Tim, did you see the water bottle which I just bought?” Tim’s roommate asked.

Tim’s roommate asked him ………………………………………………

13. “Don’t vì anything worse, Jane.” Jane’s brother said khổng lồ her.

Jane’s brother told her …………………………………….

14. She said: “I’ll take you khổng lồ school tomorrow, Jack.”

She told Jack…………………………………….

15. “If you accept khổng lồ take this survey, we will give you a discount coupon.” The seller said lớn us.

The seller told us …………………………………………………………..

16. “What bởi you plan to buy for your girlfriend’s birthday?” Tom asked me

Tom asked me ……………………………………………………………

17. “I will get back to you as soon as possible,” the clerk said to him.

The clerk told him …………………………………………….

18. “Can I borrow your phone, Mina?” Mina’s colleague asked her

Mina’s colleague asked her ……………………………………

19. “I want lots of people to lớn come to my birthday party.” My brother said khổng lồ me

My brother told me ………………………………………………………….

20. “Don’t drink that glass of water because it’s brandy.” Lisa’s boyfriend said to lớn her.

Lisa’s boyfriend told her ………………………………………………….

21. “How long are you planning khổng lồ study in Australia?” my roommate asked

My roommate asked me …………………………………………………

22. “Are you planning to lớn go lớn school by train?” Britain’s mother asked him

Britain’s mother wanted lớn know………………………………………………

23. “Don’t turn on the indoor heater when nobody is there.” March’s mother said

March’s mother told him …………………………………………………….

24. “Will you come to the concert khổng lồ see my show?” my neighbor asked me

My neighbor invited me …………………………………………………

25. “Don’t drive when you’re on the phone.” Mary’s father said to her.

Mary’s father told her …………………………………………….

26. “Did the doctor come to see you yesterday?” My mother asked

My mother asked me…………………………………………..

27. “Don’t step on the grass.” the neighbor said lớn me

The neighbor told me ……………………………

28. “What do you want to lớn cook for breakfast, mommy?” Kate asked

Kate asked her mother …………………………….

29. “Can I use your computer, Peter?” Peter ‘s sister asked him

Peter’s sister asked him …………………………………..

30. “Why didn’t I have my name on the record?” The customer asked

The customer wondered…………………………………………..

John advised Anna ………………………………………………………..

Đáp án

1. The director told us to download the information from that file.

2. Her mother asked her where the cake was which she just had made.

3. Mary asked us which way we were planning to lớn go khổng lồ the beach.

4. The clerk told Lisa to lớn bring that outfit over there if it had any damage.

5. May’s colleague told her not to come to her house without prior notice.

6. My manager told me if I could vì that project best.

7. Jimin’s girlfriend said that he was a very polite & courteous person so she loved him very much.

8. The customer asked me if there any restroom nearby was.

9. Jenny asked him to lớn lend her his car to carry that cargo to the train station because her dad needed it right then.

10. Jisoo’s mother told her not lớn stay up late.

11. Tim’s roommate asked him if he had seen the water bottle which she had just bought.

12. Jane’s brother told her not to do anything worse.

13. She told Jack that she would take him lớn school the next day.

14. The seller told us they would give us a discount coupon if we accepted to lớn take that survey.

15. Tom asked me what I planned to buy for my girlfriend’s birthday.

16. The clerk told him that she would get back to lớn him as soon as possible.

17. Mina’s colleague asked her if she could borrow her phone.

18. My brother told me that he wanted lots of people lớn come to lớn his birthday party.

19. Lisa’s boyfriend told her not lớn drink that glass of water because it was brandy.

20. My roommate asked me how long I was planning to lớn study in Australia.

21. Britain’s mother wanted lớn know if he was planning lớn go lớn school by train.

22. March’s mother told him not khổng lồ turn on the indoor heater when nobody was there.

23. My neighbor invited me lớn come to lớn the concert to lớn see her show.

24. Mary’s father told her not to lớn drive when she was on the phone.

25. My mother asked me if the doctor had come lớn see me the day before.

26. The neighbor told me not to lớn step on the grass.

27. Kate asked her mother what she wanted to lớn cook for breakfast.

28. Peter’s sister asked him if she could use his computer.

29. The customer wondered why he hadn’t had his name on the record.

Xem thêm: Lập Bảng Hệ Thống Kiến Thức Về Các Cuộc Khởi Nghĩa Tiêu Biểu Trong Phong Trào Cần Vương

30. John advised Anna to vì chưng well everything that her boss khủng had requested.

Trên phía trên là tổng thể kiến thức về các dạng câu hỏi và bài xích tập về Câu tường thuật chi tiết nhấtaryannations88.com đang tổng hợp. Câu tường thuật là điểm ngữ pháp rất quan trọng trong tiếng Anh, vì chưng vậy mà các bạn nên rèn luyện thường xuyên. Chúc chúng ta học tốt!