Câu đk (mệnh đề đk IF Clause)là một trong những phần kiến thức đặc biệt trongngữ pháp giờ Anh, vị nội dung này thường luôn luôn có trong trong số đề thi chuẩn chỉnh quốc tế như TOEIC, IELTS.

Bạn đang xem: Bài tập câu điều kiện loại 1 2


Bài viết này vẫn giúp các bạn nhiểu rõ câu điều kiện (Conditional sentences) là gì, cấu trúc ngữ pháp núm nào và bí quyết dùng câu điều kiện như thế nào? để chúng ta sử dụng giỏi trong thực tiễn và nâng cao kết quả bài thi của mình.


I. Câu đk là gì Conditional sentences?

Câu điều kiệnlà nhiều loại câu cần sử dụng để diễn tả giả thiết về một sự việc xẩy ra vớiđiều khiếu nại một sự việc khác xảy ra. Tốt nói bí quyết khác, câu điều kiện là câu ví như thì

Ví dụ: ví như trời mưa thì tôi sẽ không đi học được Như vậy, việc tôikhông đi học chỉ xảy ra khi trời mưa

*
Cách dùng câu điều kiện trong giờ anh.

II.Cấu trúc của câu điều kiện

Cấu trúcngữ phápcủa câu điều kiện trong giờ Anh sẽ bao hàm 2 phần là: mệnh đề thiết yếu (Main Clause) với mệnh đề phụ giỏi mệnh đề điều kiện (IF Clause). Mệnh đề điều kiện (Nếu) thường nêu lên giả thiết và bước đầu với IF còn mệnh đề chính (Thì) làkết trái khi giả thiết kia xảy ra.

Ví dụ: + If I tired, I will stay at home

Mệnh đề điều kiện, Mệnh đề chính

+ I would have passed the exam if I had studied harder

Mệnh đề chủ yếu Mệnh đề điều kiện

* lưu giữ ý:Có thể biến đổi vị trí của 2 mệnh đề lúc đónội dung cùng ngữ pháp của câu không nỗ lực đổi. Mặc dù nhiên,nếumệnh đề điều kiệnđứng trước, bắt buộc đằng sau nó phải bao gồm dấu phẩy để chia cách giữa nhì mệnh đề trong câu, cònkhi mệnh đề chủ yếu đứng trước thì không cần dấu phẩy.

III. Những loại câu điều kiện

vào ngữ pháp giờ Anhcó 5 nhiều loại câu điều kiện, trong đó có 3 nhiều loại câu đk chính là: Câu đk loại 1, 2, 3; bên cạnh đó còn gồm câu đk loại 0, và câu điều kiện kết hợp (hỗn hợp).Để làm xuất sắc các bài tập phần này, trước hết ta cần nhận thấy được sự không giống nhau giữa những câu điều kiện,dưới đây họ cùng ôn lại cấu trúc và bí quyết dùng các loại câu điều kiệnđể có thể nhận biết và phân biệt khi làm bài bác tập phần này.

1. Câu đk loại 1

giải pháp dùng:Câu điều kiện loại 1dùng để giả định phần đông hành động, sự việc rất có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Cấu trúc:If + S + V(s,es),S + Will, Can, May,Shall+ V

Ví dụ: + If itissunny, Iwill gocamping.

(Nếu trời nắng nóng thì tôi đang đi cắm trại)

+ If Sarapreparethe food,Johnwill cleanthe house.

(Nếu Sara sẵn sàng đồ ăn uống thì John đã dọn nhà)

giữ ý: Mệnh đề If được chia ở thì bây giờ đơn, mệnh đề thiết yếu được chia ở thì tương lai đơn

2. Câu đk loại 2

bí quyết dùng:Câu điều kiện loại 2dùng nhằm giả định những hành động, vụ việc không thể xảy ra ở bây giờ hoặc tương lai. Điều khiếu nại chỉ là một trong giả thiết, mong muốn trái ngược với hoàn cảnh ở hiện nay tại.

Cấu trúc:If + S + Ved/Vp,S + Would/Could/Should + V

Ví dụ: +If Iwereher, Iwould bevery happy.

(Nếu tôi là cô ấy thì tôisẽrất vui)

+ If Ihada million USD, Iwould buya BMW.

(Nếu tôi tất cả một triệu đô la thì tôi sẽ thiết lập chiếc xe BMW đó)

giữ ý:

+ Mệnh đề đk chia thì Qúa khứ đối chọi và hễ từ vào mệnh đề thiết yếu ta áp dụng cấu trúc: Would/ Should + rượu cồn từ nguyên thể

+ trường hợp mệnh đề If sử dụng động từ to lớn be sinh sống thì thừa khứ solo thì ta chỉ sử dụng to be là were với tất cả các ngôi.

3. Câu đk loại3

phương pháp dùng:Câu điều kiện loại3 dùng để diễn tả một hành động, sự việc không có thật trong thừa khứ. Điều kiện đó không thể xảy ra hoặc chỉ mang tính chất ước muốn trong vượt khứ, một trả thiết trái với yếu tố hoàn cảnh ở quá khứ.

Cấu trúc:If + S + Had + Ved/ Vpp,S + Would/ Should/ Could + Have + Vpp

Ví dụ: +If Ihadnt been absentyesterday, Iwould have metJames.

(Nếu tôi không vắng khía cạnh ngày hôm qua thì tôi đang gặpJames)

+ I would have written you a postcard I had had your address.

(Tôi đang viết cho mình một tấm thiệp ví như tôi có địa chỉ cửa hàng của bạn)

giữ ý: Mệnh đề If phân chia thì thừa khứ kết thúc và động từ vào mệnh đề chính sử dụng cấu trúc: Would/ Should + Have + Vpp

4. Câu đk loại 0

cách dùng:Câu điều kiện loại 0dùng để miêu tả một sự thực, kiến thức hoặc một sự kiện hay xuyên. Câu đk loại này đề cập tới những điều hiển nhiên nhưng mọi người đã công nhận.

Cấu trúc:If + S + V(s,es),S + V(s,es)

Ví dụ: If youhaveany trouble, pleasecallme.

(Nếu bạn gặp mặt rắc rối thì nên gọi tôi)

lưu giữ ý: nhị mệnh đề đều thực hiện thì hiện tại đơn.

5. Câu điều kiện hỗn hợp

chúng ta có thể hiểu đơn giản dễ dàng rằng vào câu điều kiện hỗn hợp thì thời gian ở mệnh đề If ko giống thời gian trong mệnh đề chính. Câu đk hỗn vừa lòng gồm gồm 2 loại thiết yếu là:

Câu điều kiện hỗn hợp loại 1: là sự phối kết hợp của câu đk loại 3 và nhiều loại 2

+ giải pháp dùng: Câu điều kiện hỗn hợp một số loại 1 để mô tả giả thiết trái ngược với thừa khứ, nhưng kết quả thì ngược với hiện tại tại

+ Cấu trúc:If + S + Had +Vpp (Câu ĐK nhiều loại 3),S + Would + V ( Câu ĐK các loại 2)

VD:Ifhehad workedharder at school, hewould bea studentnow.


(Nếu anh ấy học tập hành siêng năng hơn thì bây giờanh ấy đã là một trong sinh viên rồi)

Câu điều kiện hỗn hợp một số loại 2: là sự kết hợp của câu điều kiện loại 2 và một số loại 3

+ giải pháp dùng: Câu điều kiện hỗn hợp nhiều loại 2 để biểu đạt giả thiết trái ngược với thực tại và kết quả trái ngược với vượt khứ.

+Cấu trúc: If + S + Ved (Câu ĐK nhiều loại 2), S + Would + Have + Vpp ( Câu ĐK một số loại 3)

Ví dụ:If hedidnt loveher, hewouldnt have marriedher.

(Nếu anh ấy ko yêu cô ấy thì anh ấy đang không lấy cô ấy rồi)

IV. Đảo ngữcủa câu điều kiện

Đảo ngữ là hình thức đảo vị trí của công ty ngữ và cồn từ nhằm mục đích nhấn táo tợn một ý nào kia trong câu. Đảo ngữ trong câu điều kiện được ápdụng với tất cả 3 loại chính đólà:

Đảo ngữ của câu điều kiện loại 1:Should+ S + V(e,es), S + Will + V(s/es)

Ví dụ: Should I meethertomorrow, I will giveherthis letter = If I meethertomorrow, I will giveherthis letter

Nếu tôi chạm mặt cô ấy vào ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy bức thư này.

Đảo ngữ của câu điều kiện loại 2:Were+ S + lớn + V, S+ Would + V(s/es)

Ví dụ: Were I you, I would buy this house = If I were you, I would buy this house.

Nếu tôi là các bạn tôi sẽ tải ngôi bên này

Đảo ngữ của câu đk loại 3:Had+ S + Vpp, S + Would have Vpp

Ví dụ: Had he driven carefully, the accident wouldnt have happened. = If he had driven carefully, the accident wouldnt have happened.

Nếu anh ấy lái xe cẩn trọng thì tai nạn đang không xảy ra

Những trường hòa hợp khác vào câu điều kiện:

*Unless = Ifnot (Trừ phi, nếukhông)

Ví dụ: If you dont study hard, you cant pass the exam. = Unless you work hard, you cant pass the exam.

*CụmTừ đồng nghĩa:Suppose / Supposing (giả sử như), in case (trong trường hợp), even if (ngay cả khi, đến dù), as long as, so long as, provided (that), on condition (that) (miễn là, với điều kiện là) có thể thay cho if trong câu điều kiện

Ví dụ: Supposing (that) you are wrong, what will you bởi then?

*Without: không có

Ví dụ: Without water, life wouldnt exist. = If there were no water, life wouldnt exist.

V. Một trong những biến thể của câu điều kiện

1. Câu điều một số loại I

Đối với ngôi trường hợp rất có thể xảy ra về sau và nhấn mạnh trạng thái diễn ra/hoàn thành của sự việc việc.

Công thức:If + present simple, future continuous/future perfect.

Ví du:If weleaveHanoiforHuetoday, weshall be stayinginHuetomorrow. (Nếu chúng ta rời thủ đô hà nội tới Huế hôm nay, bọn họ sẽ sinh sống Huế vào trong ngày mai)

If youdoyour trang chủ work right now, youwill have finishedit in 2 hours time. (Nếu bạn thao tác làm việc nhà ngay lập tức bây giờ, bạn sẽ hoàn thành nó trong 2 giờ)

Đối với ngôi trường hợp miêu tả sự đồng ý, mang lại phép, gợi ý

Công thức:If + present simple, may/can + V-inf.

Ví dụ:If itstopsraining, wecango out. (Nếu trời hoàn thành mưa, chúng tôi sẽ rời khỏi ngoài)

Đối cùng với câu gợi ý, khuyên răn, ý kiến đề xuất hoặc yêu ước nhưng nhấn mạnh vấn đề về hành động

Công thức:If + present simple, would lượt thích to/must/have to/should + V-inf.

Ví dụ:If yougoto the library today, Iwould lượt thích to gowith you.

(Nếu bạn đi đến thư viện ngày hôm nay, tôi mong mỏi đi cùng với bạn.)

If youwantto thảm bại weight, youshould dosome exercise.

Đối với câu mệnh lệnh (chủ ngữ ẩn nghỉ ngơi mệnh đề chính)

Công thức:If + present simple, (do not) V-inf.

Ví dụ:If you are hungry, go to lớn a restaurant. (Nếu bạn đói, hãy đi mang lại nhà hàng.) If you feel cold, dont mở cửa the door. (Nếu bạn cảm thấy lạnh, chớ mở cửa)

2. Câu đk loại2

*Mệnh đề bao gồm (main clause)

If + past simple, would/should/could/might/had to/ought to lớn + be V-ing.

Ví dụ: If we leftHanoiforHuethis morning, we would be staying inHuetomorrow. (Nếu công ty chúng tôi rời thành phố hà nội vào Huế sáng sủa nay, cửa hàng chúng tôi sẽ ở Huế vào trong ngày mai)

If + past simple, past simple. (việc đã xảy ra)

Ví dụ: If the goalkeeper didnt catch the ball, they lost. (Nếu thủ môn không bắt bóng, họ sẽ thua.)

If + past simple, would be + V-ing.

Ví dụ: If I were on holiday with him, I would/might be touringItalynow. (Nếu tôi đi nghỉ cùng anh ấy, tôi đã / có thể đi lưu giữ diễn tại Ý bây giờ.)

If sử dụng như as, since, becausecó thể kết phù hợp với động tự ở nhiều thì không giống nhau trong mệnh đề thiết yếu và ko thực sự là 1 trong những câu điều kiện.

Ví dụ:If you knew her troubles, why didnt you tell me? . (nếu chúng ta biết vấn đề của cô ấy, vì sao bạn không nói đến tôi)


*Mệnh đề phụ (if-clause)

If + past continuous, would/could + V-inf.

Ví dụ:If we were studying English inLondonnow, we could speak English much better. (Nếu hiện giờ chúng ta học tiếng Anh ở London, bạn có thể nói giờ đồng hồ Anh xuất sắc hơn.)

If + past perfect, would/could + V-inf.

Ví dụ:If you had taken my advice, you would be a millionaire now. (Nếu chúng ta đã mang lời khuyên của tôi, bây giờ bạn sẽ là một triệu phú)

3. Câu điều kiện loại3

*Mệnh đề thiết yếu (main clause)

If + past perfect, could/might + present perfect.

Ví dụ:If we had found him earlier, we could have saved his life. (Nếu shop chúng tôi đã tìm kiếm thấy anh ta trước đó, công ty chúng tôi có thể đã cứu vãn sống anh ta.)

If + past perfect, present perfect continuous.

Ví dụ:If you had leftHungYenforThanhHoalast Saturday, you would have been swimming in SamSon last Sunday. (nếu các bạn rời Hưng tới Thanh Hoá và nhà nhật tuần trước, có thể bạn sẽ bơi ở biển khơi Sầm Sownv à công ty nhật tuần trước)

If + past perfect, would + V-inf.

Ví dụ: If she had followedmy advice, she would be richer now. (Nếu cô ấy đã làm theo lời khuyên răn của tôi, hiện thời cô ấy đang giàu hơn.)

*Mệnh đề phụ (if-clause)

If + past perfect continuous, would + present perfect.

Ví dụ:If it hadnt been raining the whole week, I would have finished the laundry (nếu trời không mưa xuyên suốt cả tuần, tôi đã dứt xong việc giặt quần áo)

VI. Bài xích tập về câu điều kiện

Bài 1: kết thúc câu

Chia dạng đúng trong ngoặc

1. I would repair the roof myself if I (have) _____a long ladder.

2. Unless they turn that radio off, I (go) _____mad.

3. If you were made redundant, what you (do) ______?

4. Well have a long way to walk if we (run) ______out of petrol here.

5. If you shake that bottle of port, it (not be) _______ fit to drink.

6. If you spoke louder, your classmates (understand) ______ you.

7. Ill probably get lost unless he (come) _______with me.

8. You (not have) _______so many accidents if you drove more slowly.

9. If you (wear) ______ a false beard, nobody would have recognized you.

10. If she (leave) ________ the fish here, the cat will eat it.

Đáp án bài 1:

1.Had 2. Will go 3. Would you vị 4. Run 5. Wont be

6. Would have understand 7. Comes 8. Wouldnt have 9. Had worn 1 0.leaves

Bài 2:Hoàn thành câu

1. If you go to lớn Paris, where you (stay) ______?

2. If you (swim) ______ in this lake, youll shiver from cold.

3. If someone offered to lớn buy you one of those rings, which you (choose) ______?

4. The flight may be cancelled if the fog (get) _______thick.

5. If the milkman (come) _______, tell him to lớn leave two pints.

6. I (call) _______ the office if I were you.

7. Someone (sit) _______on your glasses if you leave them there.

8. If Mel (ask) ________ her teacher, hed have answered her questions.

9. I would repair the roof myself if I (have) ________a long ladder.

10. Unless they turn that radio off, I (go) ________mad.

11. If you were made redundant, what you (do) ________?

12. Well have a long way lớn walk if we (run) _________out of petrol here.

13. If you shake that bottle of port, it (not be) ________ fit lớn drink.

14. If you spoke louder, your classmates (understand) ________ you.

15. Ill probably get lost unless he (come) ________with me.

16. You (not have) ________ so many accidents if you drove more slowly.

17. If you (wear) ________a false beard, nobody would have recognized you.

18. If she (leave) ________ the fish here, the cát will eat it.

19. You (have) _________ no trouble at school if you had done your homework.


20. Unless you (tell) ________ the truth, I wont help you.

Đáp án bài bác 2:

1. Will you stay 2. Swim 3. Would you choose 4. Gets

5. Comes 6. Would hotline 7. Will sit 8. Had asked

9. Had 10. Will go 11. Would you vày 12. Run

13.wont be 14. Would have understand 15. Comes 16. Wouldnt have

17. Had worn 18. Leaves 19. Would have had 20. Tell

Bài 3:Viết lại các câu sau sang trọng dạng câu điều kiện thích hợp.

1. Keep silent or youll wake the baby up.

If you dont keep silent, you will wake the baby up.

2. Stop talking or you wont understand the lesson. If

I dont know her number, so I dont ring her up. If

I dont know the answer, so I cant tell you. If

We got lost because we didnt have a map. If

Susan felt sick because she ate four cream cakes.

Without this treatment, the patient would have died.

He lost his job because he was late every day.

Peter is fat because he eats so many chips.

Robert got a bad cough because he started smoking cigarettes.

Đáp án bài xích 3:

2. If you keep talking, you wont understand the lesson.

3. If I know her number, I will ring her up.

4. If I know the answer, I will tell you.

5. If we had had a map, we wouldnt have got lost.

6. If Susan hadnt eaten four cream cakes, she wouldnt have felt sick.

7. If we hadnt had this treatment, the patient would have died.

8. If he hadnt been late every day, he wouldnt have lost his job.

9. If Peter ate less chips, he wouldnt be fat.

10. If Robert hadnt started smoking cigarettes, he wouldnt have got a bad cough.

Xem thêm: Dịch Từ " Assistant Director Là Gì, Assistant Director Là Gì

Bài 4: Chọn giải đáp đúng

1. When I stopped talking, Sam finished my sentence for me as though he ..my mind. A. Would read B.had read C.reads D. Can read

2.If you.., I would have brought my friends over khổng lồ your house this evening lớn watch T.V, but I didnt want to lớn bother you. A. Had studied B. Studied C. Hadnt been studying D. Didnt study

3. I wish I.you some money for your rent, but yên broke myself. A. Can lend B. Would lend C. Could lend D. Will lend

4. If someone ..in to lớn the store, smile and say, May I help you? A. Comes B. Came C. Would come D. Could come

5. Here s my phone number. Thanks. I ll give you a điện thoại tư vấn if I ...some help tomorrow A. Will need B. Need C. Would need D. Needed

6. If I werent working for an accounting firm, I...in a bank. A. Work B. Will work C. Have worked D. Would be working

7. The deathrate would decrease if hygienic conditions improved. A. Was B. Is C. Were D. Had been

8. The education in Japan..if the basic principles of education had not been taken into consideration. A. Would go down B. Would have gone down C. Went down D. Had gone down

9. If there.the ricefields could have been more productive. A. Had been enough water B. Were enough water

C. Would be enough water D. Are enough water

10. The patient could not recover unless he .an operation. A. Had undergone B. Would undergo C. Underwent D. Was undergoing

Đáp án bài bác 4

1.B 2. C 3. C 4.A 5.B 6.D 7. C 8.B 9.A 10. C

Trên đấy là phần ôn tập tổng phù hợp về biện pháp dùng toàn bộ các nhiều loại câu điều kiện trong giờ đồng hồ Anh, hy vọng bài viết hữu ích với những bạn, chúc chúng ta học tốt.