Câu bị độnglà 1 trong những cấu tạo cơ phiên bản về hành trình đoạt được đề thi TOEIC. Các bài tập Câu thụ động – Passive voice bao gồm đáp án theo từng thì để chúng ta vừa học tập vừa thực hành làm bài tập bao gồm đáp án chi tiết dễ thu nạp hơn.

Bạn đang xem: Bài tập câu bị đông trong tiếng anh có đáp án


I. Câu tiêu cực là gì?

Câu thụ động là câu được dùng khi muốn nhấn mạnh vấn đề đến đối tượng người dùng chịu ảnh hưởng của hành vi hơn là hành vi đó. Theo từng thì sử dụng thì cấu tạo của câu thụ động cũng chuyển đổi theo.

Câu bị động là 1 trong những trong những cấu tạo cơ bản không thể quăng quật qua nếu khách hàng đang vào hành trình đoạt được những đỉnh điểm mới trong TOEIC/IELTS/Tiếng anh. Thuộc aryannations88.com xem thêm cấu trúc này nhé.

Câu tiêu cực (Passive Voice)được dùng khi muốn nhấn mạnh vấn đề đến đối tượng người dùng chịu ảnh hưởng tác động của hành động hơn là phiên bản thân hành động đó. Thời của đụng từ sinh sống câu bị động nên tuân theo thời của rượu cồn từ sống câu chủ động.

1. Cấu trúc câu bị động

Chúng ta có kết cấu câu chủ động là:

S + V + O

2. Bí quyết Passive voicechung

S + be + V3

Cấu trúc câu bị độngở dạng thì như thế nào thì phân tách tobe theo thì kia mà chúng ta cùng mày mò dưới đây.


NHẬP MÃ TUHOC1TR - NHẬN tức thì 1.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP
vui mắt nhập tên của bạn
Số điện thoại của người sử dụng không đúng
Địa chỉ email bạn nhập không đúng
Đặt hứa hẹn
× Đăng ký thành công

Đăng cam kết thành công. Cửa hàng chúng tôi sẽ contact với các bạn trong thời gian sớm nhất!

Để chạm mặt tư vấn viên vui vẻ click TẠI ĐÂY.


Nếu câu gồm động từ và hai tân ngữ thì muốn nhấn mạnh vấn đề tân ngữ nào thì thường sẽ sử dụng tân ngữ đó gửi thành chủ ngữ bị động. Vào trường hợp chung, tân ngữ được chọn là tân ngữ loại gián tiếp.


*

Ví dụ: I gave him a book = I gave a book khổng lồ him = He was given a book (by me).

3. Tuy nhiên, chúng ta cần xem xét 2 điểm sau:

a. Giả dụ S – công ty ngữ trong câu chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc => thì không yêu cầu đưa vào câu bị động

Ví dụ:

Theystole my motorbike last night. (Bọn chúnglấy trộm xe máy của tớ đêm qua). ➤ My motorbike was stolen last night. (Xe sản phẩm công nghệ của tôi đã trở nên lấy trộm tối qua.)

b. Nếu như là bạn hoặc vật

➤ Trực tiếp gây ra hành vi thì sử dụng chuyển sang bị động sẽ sử dụng ‘by’

She is making a cake =>A cake is being made by her.

➤ gián tiếp gây ra hành vi thì sử dụng ‘with’

A door is opened with a key

II. Câu thụ động trong 4 thì cơ bản

bài tập câu bị đông thì lúc này đơn cùng quá khứ đơn

1. Câu tiêu cực thì hiện tại tại

ThìChủ độngBị động
Hiện tại đơnS + V + OMy mother often washes dishes.S + be + V3 (+ by Sb/ O)Dishes are often washed by my mother.
Hiện trên tiếp diễnS + am/ is/ are + Ving + OShe is making a cake.S + am/ is/ are + being + V3 (+ by Sb/ O)A cake is being made by her.
Hiện tại hoàn thànhS + have/ has + V3 + OHe has washed his oto for hours.S + have/ has + been + V3 (+ by Sb/ O)His oto has been washed by him for hours.

2. Câu thụ động thì quá khứ

ThìChủ độngBị động
Quá khứ đơnS + V-ed + OMy mother bought that washing machine in 2010.S + was/were + V3 (+ by Sb/ O)That washing machine was bought by my mother in 2010.
Quá khứ tiếp diễnS + was/were + Ving + OYesterday morning she was cutting the grass.S + was/were + being + V3 (+ by Sb/ O)The grass was being cut by her yesterday morning.
Quá khứ hoàn thànhS + had + V3 + OShe had cooked lunch before leaving.S + had + been + V3 (+ by Sb/ O)Lunch had been cooked by her before she left.

3. Câu tiêu cực thì tương lai

Bài tập câu bị động thì tương lai đơn

ThìChủ độngBị động
Tương lai đơnS + will V + OI will feed the dogs.S + will be + V3 (+ by Sb/ O)The dogs will be fed.
Tương lai tiếp diễnS + will be + Ving + OI will be washing dishes this time tomorrow.S + will be + being + V3 (+ by Sb/ O)Dishes will be being washed by me this time tomorrow.
Tương lai trả thànhS + will have + V3 + OThey will have completed the assignment by the over of January.S + will have + been + V3 (+ by Sb/ O)The assignment will have been completed by the over of January.

4. Câu bị động thực hiện động từ khuyết thiếu

Riêng với rượu cồn từ khuyết thiếu, cách làm của câu bị động gồm sự biệt lập một chút:

S + modal verb + be + V3 (+ by O)

Ví dụ:

This must be done before Christmas.

Dạng sệt biệt:

Need + Ving = Need lớn be + V3


*
Các dạng quan trọng đặc biệt câu bị động

III. Bài tập câu bị động( PASSIVE VOICE)

Exercise 1: Chuyển những câu sau quý phái thể bị động.

The waiter brings me this dish.Our friends send these postcards lớn us.Their grandmother told them this story when they visited her last week.Tim ordered this train ticket for his mother.She showed her ticket lớn the airline agent.Jim baked this cake yesterday.They are going to buy a new apartment next year.The siêu thị assistant handed these boxes khổng lồ the customer.The board awarded the first prize to lớn the reporter.Have you sent the Christmas cards lớn your family?The committee appointed Alice secretary for the meeting.Tom will give Anna a ride to lớn school tomorrow.They keep this room tidy all the time.We gave Ann some bananas và some flowers.They moved the fridge into the living room.

Nếu chúng ta đang gặp gỡ khó khăn trong quy trình ôn luyện thi IELTS sắp tớiHãy xem thêm ngay 07 khóa đào tạo IELTS VIETOP nhé!

Ngoài ra Ưu đãi Voucher 1.000.000đ cho mình học đăng kí hỗ trợ tư vấn TẠI ĐÂY

Exercise 2: chuyển các câu hỏi sau sang trọng thể bị động.

When will you vì the work?How are you going to giảm giá with this problem?How do you spend this amount of money?I wonder whether the board of directors will choose Susan or Jane for the position.How did the police find the lost man?

Exercise 3: cho dạng đúng của những động từ sau đây (có thể là dữ thế chủ động hoặc bị động) để tạo ra thành một bài xích IELTS Writing Task 1 trả chỉnh.


*
bài tập câu bị động
The first diagram (1-illustrate)____________the process of cement manufacture, và the second diagram (2-show)_____________ the materials that go into the production of concrete.

It is clear that there are five stages in the production of cement, beginning with the input of raw materials & ending with bags of the finished product. To lớn produce concrete, four different materials (3-mix)______________ together.

At the first stage in the production of cement, limestone and clay (4-crush)____________ to size a powder. This powder then (5-mix)______________ before it passes into a rotating heater. After heating, the resulting mixture (6-grind)_______________, và cement (7-produce)______________. Finally, the cement (8-package)_______________in large bags.

Cement is one of the four raw materials that (9-use)_______________ in the production of concrete, along with gravel, sand và water. Khổng lồ be exact, concrete (10-consist)_______________ of một nửa gravel, 25% sand, 15% cement và 10% water. All four materials are blended together in a rotating machine called a concrete mixer.

Xem thêm: Tải Game 7 Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp Miễn Phí, Game 7 Viên NgọC RồNg Siêu CấP

Đáp án bài tập câu tiêu cực (PASSIVE VOICE)

Exercise 1

This dish is brought khổng lồ me by the waiter.These postcards are sent to lớn us by our friends.They were told this story by their grandmother when they visited her last week.This train ticket was ordered for Tom’s mother by him.Her ticket was shown khổng lồ the airline agent by her.This cake was baked by Jim yesterday.A new apartment is going to be bought next year.The customer was handed these boxes by the cửa hàng assistant.The first prize was awarded to lớn the reporter by the board.Have the Christmas cards been sent to lớn your family?Alice was appointed secretary for the meeting by the committee.Anna will be given a ride to school by Tom tomorrow.This room is kept tidy all the time.Ann was given some bananas & some flowers by us.The fridge was moved into the living room.

Exercise 2

When will the work be done?How is this problem going to lớn be dealt with?How is this amount of money spent?I wonder whether Susan or Jane will be chosen for the position by the board of directors.How was the lost man found by the police?

Exercise 3

illustratesshowsare mixedare crushedis then mixedis groundis producedis packagedare usedconsists

aryannations88.com