Chào tất cả các bạn, trong nội dung bài viết này mình xin chia sẻ tới các bạn độc mang bộ 1000 bài tập xây dựng của thầy Nguyễn Tấn è Minh Khang. Bạn đọc hãy download file đề bài bác về luyện tập. Sau đó hãy xem thêm lời giải bằng cách click vào cụ thể từng đề bài, một links sẽ mở ra chứa source code là giải đáp của bài xích tập tương ứng. Chúc chúng ta học tập thật tốt!

Nếu các bạn đang mong muốn học thiết kế C từ đầu miễn phí, hãy tham gia khóa đào tạo Học C Bá Đạo của mình nhé.

Bạn đang xem: 250 bài tập thực hành c


Lời giải 1000 bài xích tập của thầy Khang
Chương 5: Mảng một chiều
Chương 6: Ma trận
Chương 7: Ma trận vuôn
Chương 8: Trừu tượng hóa dữ liệu
Chương 10: Đệ quy
Chương 11: bé trỏ
Chương 12: danh sách liên kết
Bài tập string vào CBài tập làm việc tập tin

Đề bài 1000 bài tập xây dựng của thầy Khang

Dưới đây là đề bài 1000 bài xích tập lập trình C của thầy Nguyễn Tấn trần Minh Khang đã được tổng hòa hợp thành một file pdf. Chúng ta chỉ cần download nó về là đã xem được cục bộ đề bài xích của 1000 bài xích tập này.

Hình ảnh 10 bài bác tập đầu tiên trong tập 1000 bài Tập Của Thầy Nguyễn Tấn trần Minh Khang

Giờ đây chúng ta có thể luyện tập các bài tập xây dựng và biết được code của chúng ta đúng tuyệt sai qua hệ thống chấm code bắt đầu của bọn chúng tôi.

Thử ngay nào » Luyện Code Online


Lời giải 1000 bài tập của thầy Khang

Dưới đó là lời giải 1000 bài tập của thầy Khang theo từng chương. Các chúng ta có thể tham khảo vào trường hợp không tìm ra hướng giải tương tự như tham khảo giải pháp làm, phương thức tiếp cận câu hỏi để học được nhiều hơn.

Chương 1: Lưu đồ vật thuật toán

Chương 2: lập trình sẵn với ngôn từ C

Chương 3: Các cấu trúc điều khiển
Tam giác cân nặng đặc nằm trong lòng màn hình
Tam giác cân rỗng nằm giữa màn hình
Tam giác vuông cân nặng đặc
Tam giác vuông cân rỗng
Hình chữ nhật đặc
Hình chữ nhật rỗng

Chương 4: Hàm

Bài 118: Viết lại những bài tập vào chương trước bởi kỹ thuật xây dựng hàm

Chương 5: Mảng một chiều

Kỹ thuật nhập, xuất mảng
Kỹ thuật đặt bộ đội canh, những bài tập cơ bản
Các bài xích tập luyện tập
Bài tập rèn luyện tư duy
Các bài bác tập kiếm tìm kiếm với liệt kê
Kỹ thuật tính tổng
Kỹ thuật đếm
Bài 221: cho biết thêm sự đối sánh giữa số lượng chẵn và lẻ trong mảng
Hàm trả về 1 trong những 3 giá trị -1, 0, 1Giá trị -1 là chẵn nhiều hơn lẻ
Giá trị 0 là chẵn bằng lẻ
Giá trị 1 là chẵn ít hơn lẻ
Kỹ thuật sắp tới xếp
Kỹ thuật thêm
Bài 268: Hãy sinh sản mảng b tự mảng a các giá trị 0, 1 nhằm mảng bao gồm tính chẵn lẻ
Kỹ thuật xóa
Kỹ thuật xử lý mảng
Kỹ thuật xử lý mảng con
Bài 303: kiếm tìm dãy bé toàn dương dài nhất
Bài 304(*): mang đến mảng a, số nguyên M. Kiếm tìm 1 mảng con sao cho tổng các bộ phận bằng MBài 305(*): tìm kiếm dãy nhỏ toàn dương gồm tổng phệ nhất
Bài 306: kiếm tìm mảng con có tổng khủng nhất
Xây dựng mảng

Chương 6: Ma trận

Kỹ thuật tính toán
Kỹ thuật đếm
Kỹ thuật đặt cờ hiệu
Bài 364: đến 2 ma trận A với B. Soát sổ xem ma trận A tất cả là ma trận con của ma trận B tốt không
Bài 365: cho 2 ma trận A với B. Đếm số lần mở ra của ma trận A trong ma trận BKỹ thuật đặt quân nhân canh
Bài 391(*): tìm ma trận con tất cả tổng phệ nhất
Kỹ thuật giải pháp xử lý ma trận
Sắp xếp ma trận
Bài 413: Viết hàm thu xếp các phần tử trong ma trận theo yêu cầu sau:Dòng gồm chỉ số chẵn tăng dần
Dòng có chỉ số lẻ giảm dần
Bài 414: Viết hàm sắp xếp các bộ phận trong ma trận theo yêu cầu sau:Cột có chỉ số chẵn sút dần từ trên xuống
Cột bao gồm chỉ số lẻ tăng ngày một nhiều từ trên xuống
Xây dựng ma trận
Bài 428: mang lại ma trận A. Hãy tạo nên ma trận B, B = số lượng ptử dương bao bọc A

Chương 7: Ma trận vuôn

Bài 429 + bài xích 431: Viết hàm nhập, xuất ma trận vuông những số nguyên
Hàm chăm chút các thành phần trên đường chéo chính
Hàm chuyên chú các bộ phận thuộc tam giác bên trên đường chéo cánh chính
Hàm săn sóc các thành phần thuộc tam giác dưới đường chéo cánh chính
Hàm trông nom các bộ phận trên đường chéo cánh phụ
Hàm chuẩn y các thành phần thuộc tam giác bên trên đường chéo phụ
Hàm chăm chú các phần tử thuộc tam giác bên dưới đường chéo phụ
Tính toán
Kỹ thuật đặt quân nhân canh
Bài 449: * mang đến ma trận vuông A(n x n). Hãy tìm ma trận vuông B(k x k) làm sao cho tổng các giá trị bên trên ma trận vuông này là khủng nhất
Kỹ thuật đếm
Bài 452: Đếm thành phần cực đại
Kỹ thuật đặt cờ hiệu
Sắp xếp
Bài 465: Đưa chẵn về đầu ma trận vuông
Bài 466: * Ma trận vuông A(n x n) cùng với n >=3. Sắp đến tam giác trên tăng vọt từ trên xuống dưới và từ trái sang trọng phải
Bài 467: * Ma trận vuông A cùng với n>=3. Chuẩn bị tam giác dưới sút dần từ trên xuống dưới với từ trái sang trọng phải
Các phép toán bên trên ma trận
Bài 472: * Ma trận nghịch đảo
Bài 473: * Định thức của ma trận

Chương 8: Trừu tượng hóa dữ liệu

Đơn thức
Bài 486: Tính tích 2 đơn thức
Bài 487: Tính đạo hàm cấp cho 1 1-1 thức
Bài 488: Tính yêu đương 2 đơn thức
Bài 489: Tính đạo hàm cấp cho k solo thức
Bài 490: Tính giá trị 1-1 thức tại địa chỉ x=x0Bài 491: Định nghĩa toán tử (operator *) mang lại 2 đơn thức
Bài 492: Định nghĩa toán tử (operator /) cho 2 đối kháng thức

Source
Code

Đa thức
Bài 493: Tính hiệu 2 nhiều thức
Bài 494: Tính tổng 2 nhiều thức
Bài 495: Tính tích 2 đa thức
Bài 496: Tính yêu quý 2 đa thức
Bài 497: Tính nhiều thức dư của phép phân chia đa thức trước tiên cho nhiều thức vật dụng hai
Bài 498: Tính đạo hàm cung cấp 1 của đa thức
Bài 499: Tính đạo hàm cấp k của đa thức
Bài 500: Tính cực hiếm của nhiều thức tại địa điểm x = x0Bài 501: Định nghĩa toán tử cộng (operator +) mang lại hai nhiều thức
Bài 502: Định nghĩa toán tử trừ (operator -) mang đến hai đa thức
Bài 503: Định nghĩa toán tử nhân (operator *) đến hai đa thức
Bài 504: Định nghĩa toán tử thương (operator /) mang đến hai đa thức
Bài 505: tìm nghiệm của đa thức trong đoạn mang lại trước

Source
Code (còn một số ít câu không test)

Phân Số
Bài 506: rút gọn phân số
Bài 507: Tính tổng 2 phân số
Bài 508: Tính hiệu 2 phân số
Bài 509: Tính tích 2 phân số
Bài 510: Tính yêu quý 2 phân số
Bài 511: khám nghiệm phân số tối giản
Bài 512: Qui đồng phân số
Bài 513: kiểm tra phân số dương
Bài 514: soát sổ phân số âm
Bài 515: so sánh 2 phân số: hàm trả về 1 trong những 3 giá bán trị: 0,-1,1Bài 516: Định nghĩa toán tử operator + đến 2 phân số
Bài 517: Định nghĩa toán tử operator – mang lại 2 phân số
Bài 518: Định nghĩa toán tử operator * cho 2 phân số
Bài 519: Định nghĩa toán tử operator / mang đến 2 phân số
Bài 520: Định nghĩa toán tử operator ++ đến 2 phân số
Bài 521: Định nghĩa toán tử operator — mang lại 2 phân số

Source
Code

Hỗn Số
Bài 522: Khai báo tài liệu để biểu diễn tin tức của một láo số
Bài 523 Nhập láo số
Bài 524 Xuất lếu láo số
Bài 525 Rút gọn hỗn số
Bài 526 Tính tổng 2 láo số
Bài 527 Tính hiệu 2 lếu láo số
Bài 528 Tính tích 2 lếu số
Bài 529 Tính thương 2 láo số
Bài 530 chất vấn hỗn số tối giản
Bài 531 Qui đồng 2 lếu láo số

Source
Code

Số phức
Bài 532: Khai báo biểu diễn tin tức số phức
Bài 533: Nhập số phức
Bài 534: Xuất số phức
Bài 535: Tính tổng 2 số phức
Bài 536: Tính hiệu 2 số phức
Bài 537: Tính tích 2 số phức
Bài 538: Tính yêu quý 2 số phức
Bài 539: Tính lũy vượt bậc n số phức

Source
Code

Điểm trong phương diện phẳng Oxy
Bài 540: khai báo tài liệu điểm OXYBài 541: Nhập tọa độ điểm trong phương diện phẳng
Bài 542: Xuất tọa độ điểm trong phương diện phẳng
Bài 543: Tính khoảng cách giữa 2 điểm
Bài 544: Tính khoảng cách 2 điểm theo phương Ox
Bài 545: Tính khoảng cách 2 điểm theo phương Oy
Bài 546: tra cứu tọa độ điểm đối xứng qua gốc tọa độ
Bài 547: search điểm đối xứng qua trục hoành
Bài 548: tra cứu điểm đối xứng qua trục tung
Bài 549: kiếm tìm điểm đối xứng qua đường phân giác lần đầu (y=x)Bài 550: kiếm tìm điểm đối xứng qua mặt đường phân giác thứ hai (y=-x)Bài 551: chất vấn điểm nằm trong phần tứ thứ 1 ko?
Bài 552: khám nghiệm điểm nằm trong phần tư thứ 2 ko?
Bài 553: chất vấn điểm nằm trong phần tứ thứ 3 ko?
Bài 554: soát sổ điểm thuộc phần tư thứ 4 ko?

Source
Code

Điểm trong không khí Oxyz
Bài 555: Khai báo kiểu tài liệu biểu diễn tọa độ điểm trong không gian Oxyz
Bài 556: Nhập tọa độ điểm trong không gian Oxyz
Bài 557: Xuất tọa độ điểm theo định dạng (x, y, z)Bài 558: Tính khoảng cách giữa 2 điểm trong không gian
Bài 559: Tính khoảng cách giữa 2 điểm trong không khí theo phương x
Bài 560: Tính khoảng cách giữa 2 điểm trong không khí theo phương y
Bài 561: Tính khoảng cách giữa 2 điểm trong không khí theo phương z
Bài 562: tìm kiếm tọa độ điểm đối xứng qua cội tọa độ
Bài 563: tìm kiếm tọa độ điểm đối xứng qua khía cạnh phẳng Oxy
Bài 564: tìm tọa độ điểm đối xứng qua phương diện phẳng Oxz
Bài 565: tìm tọa độ điểm đối xứng qua phương diện phẳng Oyz

Source
Code

Đường tròn trong phương diện phẳng Oxy
Bài 566: Khai báo kiểu tài liệu để màn biểu diễn đường tròn
Bài 567: Nhập con đường tròn
Bài 568: Xuất mặt đường tròn theo định hình ((x, y), r)Bài 569: Tính chu vi mặt đường tròn
Bài 570: Tính diện tích đường tròn
Bài 571: Xét vị trí tương đối giữa 2 con đường tròn( không cắt nhau, tiếp xúc, cắt nhau)Bài 572: đánh giá 1 tọa độ điểm có nằm trong con đường tròn giỏi không
Bài 573: cho 2 mặt đường tròn. Tính diện tích s phần khía cạnh phẳng bị phủ vị 2 con đường tròn đó

Source
Code

Hình mong trong không khí Oxyz
Bài 574: Khai báo kiểu tài liệu để màn trình diễn hình cầu trong không khí Oxyz
Bài 575: Nhập hình cầu
Bài 576: Xuất hình cầu theo định hình ((x, y, z), r)Bài 577: Tính diện tích xung xung quanh hình cầu
Bài 578: Tính thể tích hình cầu
Bài 579: Xét vị trí tương đối giữa 2 hình cầu(không cắt nhau, tiếp xúc, cắt nhau)Bài 580: chất vấn 1 tọa độ điểm có nằm bên phía trong hình mong hay không

Source
Code

Tam giác trong mặt phẳng Oxy
Bài 581: Khai báo kiểu tài liệu để biểu diễn tam giác trong khía cạnh phẳng Oxy
Bài 582: Nhập tam giác
Bài 583: Xuất tam giác theo định dạng ((x1, y1); (x2, y2); (x3, y3))Bài 584: chất vấn tọa độ 3 đỉnh tất cả thật sự lập thành 3 đỉnh của một tam giác không
Bài 585: Tính chu vi tam giác
Bài 586: Tính diện tích s tam giác
Bài 587: search tọa độ trọng tâm tam giác
Bài 588: tìm 1 đỉnh vào tam giác bao gồm hoành độ phệ nhất
Bài 589: tìm 1 đỉnh vào tam giác gồm tung độ nhỏ nhất
Bài 590: Tính tổng khoảng cách từ điểm P(x, y) cho tới 3 đỉnh của tam giác
Bài 591: kiểm soát 1 tọa độ điểm tất cả nằm trong tam giác tốt không
Bài 592: Hãy cho thấy dạng của tam giác(đều, vuông, vuông cân, cân, thường)

Source
Code

Ngày
Bài 593: Khai báo kiểu tài liệu để màn trình diễn ngày
Bài 594: Nhập ngày
Bài 595: Xuất ngày theo format (ng/th/nm)Bài 596: đánh giá năm nhuận
Bài 597: Tính số máy tự ngày vào năm
Bài 598: Tính số thứ tự ngày tính từ lúc ngày 1/1/1Bài 599: search ngày lúc biết năm và số máy tự của ngày vào năm
Bài 600: tìm ngày lúc biết số sản phẩm công nghệ tự ngày kể từ ngày 1/1/1Bài 601: xem ngày kế tiếp
Bài 602: xem ngày hôm qua
Bài 603: tìm ngày kế đó k ngày
Bài 604: Tìm từ lâu đó k ngày
Bài 605: khoảng cách giữa 2 ngày
Bài 606: so sánh 2 ngày
Tính lắp thêm của ngày bất kỳ trong năm(Dùng CT Zeller)

Source
Code

Bài 607: Hãy khai báo kiểu tài liệu để biểu diễn thông tin của 1 thức giấc (TINH). Hiểu được một tỉnh tất cả những thành phần sau:

Mã tỉnh: thứ hạng số nguyên 2 byte
Tên tỉnh: Chuỗi buổi tối đa 30 cam kết tự
Diện tích: thứ hạng số thực

Sau kia viết hàm nhập, xuất mang lại kiểu tài liệu này

Source
Code

Bài 608: Hãy khai báo kiểu tài liệu để biểu diễn thông tin của một hộp sữa (HOPSUA). Biết rằng một vỏ hộp sữa gồm những thành phần sau:

Nhãn hiệu: chuỗi tối đa 20 ký tự
Trọng lượng: kiểu dáng số thực
Hạn sử dụng: Kiểu tài liệu Ngày (NGAY)

Sau đó viết hàm nhập, xuất đến kiểu dữ liệu này

Source
Code

Bài 609: Hãy khai báo kiểu tài liệu để biểu diễn tin tức của 1 vé coi phim (VE). Hiểu được 1 vé coi phim gồm những nguyên tố sau:

Tên phim: Chuỗi buổi tối đa 20 ký tự
Giá tiền: dạng hình số nguyên 4 byte
Xuất chiếu: kiểu thời gian (THOIGIAN)Ngày xem: kiểu dữ liệu ngày (NGAY)

Sau đó viết hàm nhập, xuất mang đến kiểu tài liệu này

Source
Code

Bài 610: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn tin tức của một phương diện hang (MATHANG). Biết rằng một mặt hang có những yếu tố sau:

Tên phương diện hàng: chuỗi buổi tối đa trăng tròn ký tự
Đơn giá: dạng hình số nguyên 4 byte
Số lượng tồn: vẻ bên ngoài số nguyên 4 byte

Sau kia viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này

Source
Code

Bài 611: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một chuyến bay. Hiểu được một chuyến bay gồm những nhân tố sau:

Mã chuyến bay: chuỗi buổi tối đa 5 ký kết tự
Ngày bay: kiểu dữ liệu ngày
Giờ bay: loại thời gian
Nơi đi: chuỗi buổi tối đa đôi mươi ký tự
Nơi đến: chuỗi về tối đa đôi mươi ký tự

Sau kia viết hàm nhập, xuất mang đến kiểu tài liệu này

Source
Code

Bài 612: Hãy khai báo kiểu tài liệu để biểu diễn thông tin của một ước thủ. Hiểu được một ước thủ gồm những nguyên tố sau:

Mã mong thủ: chuỗi buổi tối đa 10 cam kết tự
Tên cầu thủ: chuỗi buổi tối đa 30 ký kết tự
Ngày sinh: kiểu dữ liệu ngày

Sau kia viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này

Source
Code

Bài 613: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một đội bóng. (DOIBONG). Biết rằng một tổ bóng bao gồm những nhân tố sau:

Mã nhóm bóng: chuỗi về tối đa 5 cam kết tự
Tên nhóm bóng: chuỗi buổi tối đa 30 ký tự
Danh sách những cầu thủ: mảng 1 chiều các cầu thủ (tối nhiều 30 phần tử)

Sau kia viết hàm nhập, xuất cho kiểu tài liệu này

Source
Code

Bài 614: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn tin tức của một nhân viên cấp dưới (NHANVIEN). Biết rằng một nhân viên cấp dưới gồm mọi thành phần sau:

Mã nhân viên: chuỗi về tối đa 5 ký tự
Tên nhân viên: chuỗi buổi tối đa 30 cam kết tự
Lương nhân viên: hình dạng số thực

Sau đó viết hàm nhập, xuất mang đến kiểu tài liệu này

Source
Code

Bài 615: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một thí sinh (THISINH). Biết rằng một thí sinh gồm những nguyên tố sau:

Mã thí sinh: chuỗi buổi tối đa 5 ký kết tự
Họ thương hiệu thí sinh: chuỗi tối đa 30 cam kết tự
Điểm toán: kiểu dáng số thực
Điểm lý: đẳng cấp số thực
Điểm hóa: giao diện số thực
Điểm tổng cộng: hình dạng số thực

Sau đó viết hàm nhập, xuất mang lại kiểu tài liệu này

Source
Code

Bài 616: Hãy khai báo kiểu tài liệu để biểu diễn thông tin của một luận văn (LUANVAN). Hiểu được một luận văn tất cả những yếu tố sau:

Mã luận văn: chuỗi về tối đa 10 ký tự
Tên luận văn: chuỗi buổi tối đa 100 cam kết tự
Họ tên sinh viên thực hiện: chuỗi tối đa 30 cam kết tự
Họ tên giáo viên hướng dẫn: chuỗi buổi tối đa 30 ký tự
Năm thực hiện: hình dáng số nguyên 2 byte

Sau đó viết hàm nhập, xuất mang lại kiểu tài liệu này

Source
Code

Bài 617: Hãy khai báo kiểu tài liệu để biểu diễn tin tức của một học sinh (HOCSINH). Biết rằng một lớp học có những nhân tố sau:

Tên học sinh: chuỗi tối đa 30 ký tự
Điểm toán: phong cách số nguyên 2 byte
Điểm văn: mẫu mã số nguyên 2 byte
Điểm trung bình: thứ hạng số thực

Sau kia viết hàm nhập, xuất đến kiểu tài liệu này

Source
Code

Bài 618: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một lớp học (LOPHOC). Biết rằng một lớp học tất cả những nguyên tố sau:

Tên lớp: chuỗi tối đa 30 cam kết tự
Sĩ số: phong cách số nguyên 2 byte
Danh sách các học viên trong lớp ( về tối đa 50 học sinh)

Sau kia viết hàm nhập, xuất mang đến kiểu tài liệu này

Source
Code

Bài 619: Hãy khai báo kiểu tài liệu để biểu diễn tin tức của một sổ tiết kiệm chi phí (SOTIETKIEM). Hiểu được một sổ tiết kiệm chi phí gồm rất nhiều thành phần sau:

Mã sổ: chuỗi buổi tối đa 5 ký tự
Loại huyết kiệm: chuỗi tối đa 10 ký tự
Họ tên khách hàng hàng: chuỗi buổi tối đa 30 ký kết tự
Chứng minh nhân dân: đẳng cấp số nguyên 4 byte
Ngày mở sổ: kiểu tài liệu ngày
Số tiền gửi: kiểu dáng số thực

Sau kia viết hàm nhập, xuất đến kiểu tài liệu này

Source
Code

Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu tài liệu này

Source
Code

Chương 10: Đệ quy

Đệ quy con đường tính
Đệ quy nhị phân
Đệ quy hỗ tương

Bài 712: Viết hàm tính số hạng lắp thêm n của hai dãy sau:

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Ngôn ngữ C đang rất phổ cập và trở nên thân quen với các bạn sinh viên năm nhất. Nhiều người sinh viên hay không ít người học khác trong số những năm đầu lúc tiếp xúc với C thường xuyên khá ngạc nhiên với ngôn từ này. ở kề bên loạt bài xích hướng dẫn các khái niệm để hỗ trợ kiến thức cơ bạn dạng và nâng cao về C, Viet
Jack giới thiệu chúng ta tuyển tập Bài tập C bao gồm giải.

Mục lục bài bác tập C bao gồm giải


Ngoài ra, chúng ta cũng có thể tìm hiểu những chương trình C khác có trong loạt bài Cấu trúc dữ liệu và giải thuật của bọn chúng tôi.

Chúc chúng ta thành công!


Đã có ứng dụng Viet
Jack trên điện thoại, giải bài xích tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài giảng....miễn phí. Sở hữu ngay ứng dụng trên apk và i
OS.

Xem thêm: Download Clash Of Clans (Mod Unlimited Money, Resources) 15, Clash Of Clans Mod Apk 15


*

*

Các chúng ta có thể mua thêm khóa đào tạo JAVA bộ vi xử lý core ONLINE VÀ ỨNG DỤNG rất hay, giúp chúng ta vượt qua các dự án trên trường với đi thực tập Java. Khóa huấn luyện và đào tạo có giá chỉ chỉ 300K, nhằm mục đích ưu đãi, tạo đk cho sinh viên cho thể download khóa học.

Nội dung khóa huấn luyện và đào tạo gồm 16 chuơng cùng 100 clip cực hay, học trực tiếp trên https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/Bạn nào mong muốn mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.aryannations88.com

Follow facebook cá thể Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.aryannations88.com để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... Tiên tiến nhất của chúng tôi.