Công thức tính tỉ lệ ngày càng tăng dân số từ bỏ nhiên: tỉ trọng GTDSTN= (Tỉ suất sinh - tỉ suất tử)/10 (%)

* Áp dụng công thức,ta được bảng:

Năm19791999
Tỉ suất sinh32.519.9
Tỉ suất tử7.25.6
Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên2.531.43
 


Bạn đang xem: Bài 3 địa 9 trang 10

* dìm xét:Tỉ lệ ngày càng tăng tự nhiên vn giai đoạn 1979 -1999 giảm tốc khá nhanh từ 2,53% xuống còn 1,43% (giảm 1,1%). 
*

Giải các bài tập bài 2: dân số và ngày càng tăng dân số khác • Trả lời câu hỏi in nghiêng trang 7 – bài bác 2 - SGK môn Địa lý lớp 9 quan liêu sáthình 2.1,... • Trả lời thắc mắc in nghiêng trang 8 – bài 2 - SGK môn Địa lý lớp 9 dân số đông và tăng... • Trả lời câu hỏi in nghiêng trang 8 – bài xích 2 - SGK môn Địa lý lớp 9 dựa vào bảng 2.1, hãy... • Trả lời thắc mắc in nghiêng trang 9 – bài bác 2 - SGK môn Địa lý lớp 9 nhờ vào bảng 2.2, hãy... • trả lời câu 1 trang 10 – bài 2 – SGK môn Địa lý lớp 9 nhờ vào bảng 2.1, hãy... • trả lời câu 2 trang 10 – bài xích 2 – SGK môn Địa lý lớp 9 Phân tích ý nghĩa của... • trả lời câu 3 trang 10 – bài 2 – SGK môn Địa lý lớp 9 phụ thuộc bảng số liệu...


Xem thêm: Cho Hàm Số Có Đồ Thị Như Hình Vẽ, Cho Hàm Số (Y=F(X)) Có Đồ Thị Như Hình Vẽ

Mục lục Giải bài xích tập SGK Địa lý 9 theo chương •Địa Lý dân cư •Địa Lý kinh tế tài chính •Sự Phân Hóa cương vực •Địa Lý Địa Phương