Tập hợp là một trong những khái niệm các em sẽ được mày mò ở lịch trình Toán 6. Chương trình Đại số 10, tiếp tục kế vượt và reviews đến những em thêm phần đa khái niệm, dạng bài bác tập mới. Xin mời những em cùng tò mò nội dung bài học.

Bạn đang xem: Bài 2 toán 10


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1. Tập hợp

1.2. Cách xác định tập hợp

1.3. Tập con

1.4. Tập hợp bởi nhau

2. Bài tập minh hoạ

3.Luyện tập bài 2 chương 1đại số 10

3.1. Trắc nghiệmtập hợp

3.2. Bài tập SGK và Nâng caotập hợp

4.Hỏi đáp vềbài 2 chương 1đại số 10


Tập phù hợp là khái niệm cơ phiên bản của toán học, không tư tưởng .Tập thích hợp thường được kí hiệu bằng những chữ loại in hoa như: A, B, C, D, .... Các bộ phận của tập hợp đặt trong cặp vệt .Để chỉ phần tử a nằm trong tập đúng theo A ta viết (a in A,) trái lại ta viết (a otin A.)Tập phù hợp không chứa phần tử nào gọi là tập rỗng. Khí hiệu (emptyset .)

Có 2 cách:

Cách 1: Liệt kê các thành phần : mỗi phần tử liệt kê một lần, thân các bộ phận có vết phẩy hoặc dấu chấm phẩy ngăn cách. Nếu như số lượng bộ phận nhiều rất có thể dùng dấu cha chấm.

Ví dụ:

A = 1; 3; 5; 7

B = 0 ; 1; 2; . . . . ; 100

C= 1; 3; 5;…;15; 17

Cách 2: Chỉ rõ đặc thù đặc trưng của các thành phần trong tập hợp, tính chất này được viết sau vệt gạch đứng.

Ví dụ:

A = x lẻ và x 2-5x+3=0


Nếu tập A là nhỏ của B, kí hiệu: (A subset B) hoặc (B supset A.) .Khi đó (A subset B Leftrightarrow forall xleft( x in A Rightarrow x in B ight))

Ví dụ:

A=1;3;5;7;9, B=1;2;3;...;10

Cho (A e emptyset ) có ít nhất 2 tập con là (emptyset ) và A.

Tính chất:

(A subset A,emptyset subset A) với đa số A.

Xem thêm: Giải Bài 27 Sgk Toán 9 Tập 1 Trang 88 Sgk Toán 9 Tập 1, Bài 27 Trang 88 Sgk Toán 9 Tập 1

Nếu (A subset B) và (B subset C) thì (A subset C.)


(A = B Leftrightarrow A subset B) với (B subset A) tuyệt (A = B Leftrightarrow forall xleft( x in A Leftrightarrow x in B ight))

Ví dụ:

(eginarraylC = left x in mathbbR ight\D = left frac12;1 ight\ Rightarrow C = D.endarray)

Biểu vật Ven

*

Ta tất cả (mathbbN* subset mathbbN subset mathbbZ subset mathbbQ subset mathbbR)


Ví dụ 1:

Cho những tập vừa lòng sau:

a) Tập hòa hợp A là những nghiệm của phương trình ((x + 1)(x + 3)left( x - frac12 ight) = 0.)

b) Tập (B = left m in mathbbZ ight\)

Hãy liệt kê toàn bộ các thành phần của chúng.

Hướng dẫn giải:

a) (A = left - 3; - 1;frac12 ight\)

b) (B = left - 7; - 6; - 5; - 4; - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;4;5;6;7 ight.)

Ví dụ 2:

Tìm toàn bộ các tập hợp bé của tập hòa hợp (A = left - 3;0;2 ight.)

Hướng dẫn giải:

Tập A gồm 8 tập hợp con là: (emptyset ,left - 3 ight,left 0 ight,left 2 ight,left - 3;0 ight,left - 3;2 ight,left 0;2 ight,left - 3;0;2 ight.)

Ví dụ 3:

Tìm các đặc điểm đặc trưng của những tập đúng theo sau:

a) (A = left 1;frac12;frac13;frac14;frac15;frac16 ight\)

b) (B = left frac54;frac109;frac1716;frac2625;frac3736;frac5049 ight.)

Hướng dẫn giải:

a) (A = left n in mathbbN,1 le n le 6 ight.)

b) (B = left fracn^2 + 1n^2 ight.)