Giải bài 101 : Ôn tập về đo diện tích s phần chuyển động thực hành trang 104, 105, 106 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu


Câu 1

Chơi trò nghịch "Nhóm nào điền cấp tốc hơn ?” :Lớp tạo thành 2 hoặc 3 nhóm ; từng nhóm lựa chọn 5 chúng ta tham gia trò nghịch tiếp mức độ điền số phù hợp vào vị trí chấm vào bảng (xem bảng dưới đây) :

*

Phương pháp giải :

Nhẩm lại tình dục giữa các đơn vị đo diện tích và vận dụng kiến thức sau :

- Mỗi đơn vị đo diện tích s gấp 100 lần đơn vị bé thêm hơn tiếp liền.

Bạn đang xem: Bài 101 ôn tập về đo diện tích

- Mỗi đơn vị đo diện tích s bằng (dfrac1100) đơn vị lớn hơn tiếp liền.

Cách giải :

*

Câu 2

Trong bảng đo đơn vị diện tích: 

a) trong mỗi đơn vị gấp từng nào lần đơn bị bé hơn tiếp liền?

b) Mỗi đơn vị bé nhỏ bằng một phần mấy đơn vị to hơn tiếp liền?

c) Khi đo diện tích s ruộng đất bạn ta còn dùng đơn vị đo là héc-ta, từng héc-ta bởi bao nhiêu mét vuông ?

Phương pháp giải :

- Nhẩm lại mối quan hệ giữa những đơn vị đo diện tích s đã học và trả lời các câu hỏi của bài xích toán.

Cách giải :

Trong bảng đo đơn vị diện tích: 

a) vào mỗi đơn vị cấp (100) lần đơn bị nhỏ thêm hơn tiếp liền.

b) Mỗi đơn vị nhỏ xíu bằng (dfrac1100) đơn vị to hơn tiếp liền.

c) Khi đo diện tích s ruộng đất bạn ta còn dùng đơn vị đo là héc-ta, mỗi héc-ta bằng (10000) mét vuông.

Câu 3

Viết số tương thích vào địa điểm chấm:

*

Phương pháp giải :

Nhẩm lại cách thay đổi số đo diện tích rồi điền số thích hợp vào nơi trống.

Chú ý : 1hm2 = 1 ha.

Cách giải :

*

Câu 4

Viết những số đo sau bên dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông :

*
Phương pháp giải :

Áp dụng kiến thức và kỹ năng : 1ha = 10000m2 ; 1dam = 100m2 ; 1m2 = 100dm2.

Cách giải :

*

Câu 5, 6

Câu 5 (trang 105 toán VNEN lớp 5 tập 2)

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là héc ta:

*

Phương pháp giải :

Áp dụng bí quyết đổi: 1km2 = 100ha ; 1ha = 10 000m2.

Cách giải :

*

Câu 6 (trang 105 toán VNEN lớp 5 tập 2)

Điền dấu :

*

Phương pháp giải :

Đổi số đo ở hai vế về thuộc một đơn vị đo rồi so sánh kết quả.

Cách giải :

*

Câu 7, 8

Câu 7 (trang 106 toán VNEN lớp 5 tập 2)

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 560hm2 = 560 ha (square)

b) 45 ha > 50 000m2 (square)

c) 7m2 80cm2 = 7(dfrac8100)m2 (square)

d) 17m2 22dm2 = 17(dfrac22100)dm2 (square)

Phương pháp giải :

- Đổi quý giá hai về về cùng một đơn vị chức năng đo.

- So sánh, kiểm tra dấu đã mang đến rồi điền Đ hoặc S đam mê hợp.

Cách giải :

a) 560hm2 = 560 ha (Đ)

b) 45 ha > 50 000m2 (Đ)

c) 7m2 80cm2 = 7 (dfrac8100)m2 (S)

d) 17m2 22dm2 = 17(dfrac22100)dm2 (Đ)

Ta có : 7m2 80cm2 = 7(dfrac8100)m2 sai bởi vì 7m2 80cm2 = 7(dfrac8010000)m2 = 7(dfrac81000)m2 2

Câu 8 (trang 106 toán VNEN lớp 5 tập 2)

Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chu vi 250m, chiều rộng bằng (dfrac23) chiều dài. Vừa phải cứ 100m2 của thửa ruộng đó thu được 65kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng đó fan ta thu được từng nào tấn thóc?

Phương pháp giải :

- kiếm tìm nửa chu vi hình chữ nhật.

- tìm chiều rộng với chiều lâu năm của hình chữ nhật theo cách giải vấn đề tìm nhị số lúc biết tổng với tỉ số.

- Tính diện tích s thửa ruộng đó.

- tìm kiếm số thóc thu được bằng cách lấy diện tích thửa ruộng vừa tìm kiếm được chia mang đến 100 rồi nhân cùng với 65; đổi kết quả tìm được sang đơn vị chức năng tấn.

Xem thêm: Thời Lượng Giáo Dục Cấp Tiểu Học Trong Chương Trình Gdpt 2018 Là

Cách giải :

Nửa chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là:

250 : 2 = 125 (m)

Coi chiều rộng lớn là 2 phần cân nhau thì chiều dài bởi 3 phần như thế. Tổng số phần cân nhau là :

2 + 3 = 5 (phần)

Chiều nhiều năm thửa ruộng hình chữ nhật là:

125 : 5 ( imes) 3 = 75 (m)

Chiều rộng lớn thửa ruộng hình chữ nhật là:

125 - 75 = 50 (m)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

75 ( imes) 50 = 3750 (m2)

Thửa ruộng đó fan ta thu được số tấn thóc là:

(3750 : 100) ( imes) 65 = 2437,5 (kg)

2437,5 kilogam thóc = 2,4375 tấn

Đáp số: 2,4375 tấn.

 


Mẹo kiếm tìm đáp án sớm nhất Search google: "từ khóa + aryannations88.com"Ví dụ: "A. Chuyển động thực hành - bài 101 : Ôn tập về đo diện tích aryannations88.com"