Cho đoạn thẳng(AB)và điểm(M)nằm giữa(A)và(B)sao cho(AM > MB). Vẽ những vectơ(overrightarrowMA +overrightarrowMB )và(overrightarrowMA -overrightarrowMB ).
Bạn đang xem: Bài 1 toán hình 10

Gợi ý:

Trên đoạn mang điểm C sao cho(overrightarrowAC =overrightarrowMB )

+ bên trên đoạn thẳng(MA)lấy điểm(C)sao cho(overrightarrowAC =overrightarrowMB ).

*

Khi đó:

(overrightarrowMA +overrightarrowMB =overrightarrowMA +overrightarrowAC=overrightarrowMC )(quy tắc 3 điểm)

+ Theo luật lệ trừ, ta có:

(overrightarrowMA -overrightarrowMB =overrightarrowBA )

*


*

Tham khảo lời giải các bài tập bài xích 2: Tổng và hiệu của hai vecto khác • Giải bài bác 1 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 cho đoạn... • Giải bài 2 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 cho hình bình... • Giải bài xích 3 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 chứng tỏ rằng đối... • Giải bài 4 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 mang đến tam giácABC. Bên... • Giải bài bác 5 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 cho tam giác... • Giải bài bác 6 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 cho hình bình... • Giải bài 7 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 Cho(​​overrightarr... • Giải bài bác 8 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 Cho(​​left|overri... • Giải bài 9 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 hội chứng minh... • Giải bài 10 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 cho ba...


Xem thêm: Em On Top Không Phải Trending Là Gì, Em On Top Không Phải Trending ! Big

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học tập 10 •Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và vận dụng - Hình học tập 10 •Chương 2: Hàm số hàng đầu và bậc hai - Đại số 10 •Chương 3: cách thức tọa độ trong phương diện phẳng - Hình học tập 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: thống kê lại - Đại số 10 •Chương 6: Cung với góc lượng giác. Cách làm lượng giác - Đại số 10