A VPN can change your IP address, but does your GPS location match? We"ll show you how to nhái your GPS location with a VPN và other không tính phí tools.

Bạn đang xem: ‎vpn


*

VPNs are often used lớn spoof the user’s location và access region-locked content and services. It does this by routing the device’s VPN connection through an intermediary vps in a remote location. A user in the UK who connects to lớn a VPN hệ thống in the USA can access content normally restricted to lớn Americans, for example.

VPNs change your perceived location by swapping out your real IP address with that of the VPN server. IP addresses are unique sequences of numbers & decimals that identify every device on the internet. An IP address can be used khổng lồ approximate a device’s location.

But what about all the other ways an tiện ích or website can determine your location? In addition to lớn an IP address, you’ll also need khổng lồ consider the following:

GPS – Built into most smartphones these days, a GPS determines your location using satellite signals. A VPN on its own won’t change your GPS location.HTML5 Geolocation – Websites can obtain your location through a combination of GPS, nearby cell towers, và Wi-Fi networks. Google offers the most popular HTML5 geolocation API. Again, a VPN won’t hide you.

Even while connected to a VPN, apps and websites can determine your location using any of the above methods. Some apps even require you to lớn enable your GPS before they’ll allow access lớn content, so turning it off won’t help. Other apps & websites require your GPS, IP address, geolocation, và DNS traffic lớn all match up with the same location.

We’ll discuss how to nhái your location by combining a VPN with other tools.

VPN apps with location spoofing

A couple of VPN apps come with built-in location spoofing features on đứng đầu of the usual IP address masking:

As you can see, GPS và geolocation spoofing are not very common among VPN apps. See below for more solutions.

GPS mock locations

You can spoof your GPS location with a GPS spoofing app. There’s no shortage of apps lượt thích Fake GPS Location for Android & Location Faker for i
OS. But these apps are not foolproof. In fact, they probably won’t work with apps that are strict about their location restrictions.

*

Apps can check your phone settings khổng lồ see if you’ve allowed mock locations. If you have, the ứng dụng knows you’re faking your location and won’t let you in. Apps like Pokemon Go và the MLB ứng dụng are two examples.

Android GPS spoofing

Plenty of GPS spoofing apps that can be used to set mock locations are available on Google Play. As we mentioned, these might not work depending on the phầm mềm that you’re trying to trick.

To use mock locations on Android, you’ll first need khổng lồ enable developer options:

On Android, go to Settings (cog icon)Scroll down to lớn About phoneScroll down to the bottom and tap Build number seven times
Go back to Settings & then to lớn System > Advanced > Developer optionsClick Select mock location app & set it to lớn the GPS spoofing ứng dụng you chose

Now open your GPS spoofing app và select a location. If you mở cửa up Google Maps, you’ll see your mock location displayed.

If mock locations still don’t work, one solution is to root your Android phone, which will allow you to use mock locations without declaring it in the phone settings.

Once you’ve set a mock location, use a VPN to lớn connect lớn a server near the same place. This will ensure your GPS location & IP address location match.

i
OS GPS spoofing

None of the GPS spoofing apps on the Apple app Store actually work, according khổng lồ their reviews. Instead, you’ll need to download a desktop app và then connect your i
Phone to lớn it via USB cable.

i
Tools and i
Pogo are popular options for i
OS location spoofing. They are available with không tính phí trials.

Once installed and running, you can choose your mock location on a map and send it to lớn your i
Phone.

Alternatively, i
OS users can jailbreak their phones và install Protect My Privacy from Cydia, a smartphone package manager for jailbroken i
Phones. In the app, go lớn Location & select Protect. Here you can use a bản đồ to drop a sạc on your desired fake location.

Once you’ve set a mock location, be sure khổng lồ connect your VPN to a server in the same vicinity so that your IP address will match your giả GPS location.

How to giả your location in Google Chrome browser

Google’s developer tools allow you to set a fake location on Chrome using a simple override. Most sites that restrict users by location vì so according to lớn IP address, not browser geolocation, but some sites might use both. In that situation, you can use this method in combination with a VPN lớn spoof your location:

In Chrome, click the three-dot icon in the top-right corner & select More tools > Developer toolsNext lớn Location, click the dropdown to lớn select an override location. Alternatively, you can click Manage to showroom more override locations, or enter specific GPS coordinates.

If you just want to lớn hide your browser location và not fake one, you can select Error, location unavailable from the dropdown.

Once you’ve overridden your location in Chrome, you’ll still need to use a VPN to lớn get an IP address associated with that location.

Preventing DNS leaks

Whenever you visit a trang web or load an app, your device first needs khổng lồ know where to download content. It does this using the domain Name System, or DNS, which works lượt thích a phone book for the internet that translates IP addresses to domain names.

By default, DNS requests are sent to your mạng internet service provider, which directs you to the nội dung location so your device can establish a direct connection. Because ISPs are regional, a trang web or phầm mềm can determine your location by analyzing DNS requests.

Many VPNs leak DNS requests outside of the VPN tunnel, revealing the user’s real IP address & location lớn websites & apps. This is called a DNS leak.

If you want to lớn ensure that DNS leaks don’t happen, be sure to lớn choose a VPN with strong leak prevention that uses its own private DNS servers. All of the VPNs we recommend, including Express
VPN and Surfshark, come with leak prevention built-in và use private DNS servers.

Fake IP là hình thức kết nối cho 1 trang web nào đó ngẫu nhiên thông qua một Server Proxy trung gian, sẽ giúp đỡ ẩn đi add IP thiệt của máy. Rồi tiếp nối thay vào một địa chỉ cửa hàng IP ảo hay như là 1 IP của nước khác. Hãy cùng bài viết tổng vừa lòng qua 18 phần mềm Fake IP thường xuyên được sử dụng trên laptop bây chừ nhé. 

Đừng bỏ dở siêu phẩm S23 Plus ra mắt đầu năm 2023 của nhà Samsung. Đặt cọc ngay lập tức để dìm ưu đãi lên tới 10 triệu đồng

1. Nhái IP là gì? vị sao đôi khi bọn họ phải nhái IP khi cần?

Fake IP là 1 trong kỹ thuật được sử dụng để bít giấu showroom IP thật của người tiêu dùng khi liên kết đến một sever thông sang một Server Proxy trung gian. Cụ thể, người tiêu dùng sẽ được cấp cho cho một add IP ảo hoặc showroom IP của một đất nước khác nhằm mục đích đánh lừa máy chủ và che được địa điểm thực sự của mình.


*
*
*
*
*
*
2x.jpg 780w, https://aryannations88.com/dchannel/wp-content/uploads/2022/07/nordvpn-fake-ip-aryannations88.com
2x-300x200.jpg 300w, https://aryannations88.com/dchannel/wp-content/uploads/2022/07/nordvpn-fake-ip-aryannations88.com
2x-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 780px) 100vw, 780px" title="Fake IP - 18 phần mềm Fake IP mà người việt nam hay sử dụng nhất hiện giờ 23">Nord
VPN – nhái IP đã được đánh giá cao

6. Safer
VPN – tiện ích Fake IP an toàn

Cái tên tiếp theo được ra mắt đến chúng ta đọc là Safer
VPN, một tiện ích khá phù hợp với người tiêu dùng ưu tiên sự đối chọi giản. ứng dụng này để giúp người dùng kết nối được phần mềm chỉ với 1 cú click.

Xem thêm: Xét Tính Chẵn Lẻ Của Hàm Số Chẵn Hàm Số Lẻ Lớp 10 0%, Cách Xét Tính Chẵn Lẻ Của Hàm Số Hay, Chi Tiết

Ứng dụng này vẫn cung cấp cho những người dùng được những kĩ năng há là cơ phiên bản để truy vấn lướt web, không trở nên lộ thông tin. Đây là trong những phần mềm kém chất lượng IP trên trình để mắt Chrome thuận tiện nhất. Dễ sử dụng, cân xứng với nhiều phần người sử dụng và đảm bảo an toàn được độ bảo mật an toàn.


*
2x.jpg 780w, https://aryannations88.com/dchannel/wp-content/uploads/2022/07/safervpn-fake-ip-aryannations88.com