*

*

Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương 1: Cơ học

A - Ôn tập

Bài 10 (trang 62 SGK Vật Lý 8)

Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố làm sao ? Công thức tính áp suất. Đơn vị áp suất.

Lời giải:

- Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào 2 yếu tố : Độ lớn của lực tác dụng lên vật và diện tích bề mặt tiếp xúc lên vật.