*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Ankylbenzen là hc có chứa

*

*

Cho những chất :

(1) C6H5CH3

(2) p-CH3C6H4C2H5

(3) C6H5C2H3

(4) o-CH3C6H4CH3

Dãy gồm các chất là đồng đẳng của benzen là :


*

Khi bên trên vòng benzen tất cả sẵn nhóm thay X, thì nhóm vật dụng hai vẫn ưu tiên thế vào địa chỉ m - . Vậy X là phần đông nhóm vậy nào ?


Cho sơ đồ: $Axetilen,,,xrightarrowC,,600^0C,,X,,,xrightarrowHNO_3,đặc/,H_2SO_4,đặc,,,Y,,xrightarrowCl_2,,Fe,,t^o,,Z$

CTCT phù hợp của Z là:


Lượng clobenzen chiếm được khi mang đến 15,6 gam C6H6 tính năng hết với Cl2 (xúc tác bột Fe) với năng suất phản ứng đạt 80% là :


Hỗn hợp gồm một mol C6H6 với 1,5 mol Cl2. Trong đk có xúc tác bột Fe, to, năng suất 100%. Sau làm phản ứng thu được hóa học gì ? từng nào mol ?


Một hợp hóa học hữu cơ X bao gồm vòng benzen gồm CTĐGN là C3H2Br với M = 236. Call tên hợp chất này biết rằng hợp hóa học này là sản phẩm chính trong phản bội ứng giữa C6H6 với Br2 (xúc tác Fe).


TNT (2,4,6- trinitrotoluen) được điều chế bằng phản ứng của toluen với láo lếu hợp tất cả HNO3 đặc và H2SO4 đặc, trong điều kiện đun nóng. Biết hiệu suất của toàn bộ quá trình tổng phù hợp là 80%. Lượng TNT (2,4,6- trinitrotoluen) sản xuất thành từ 230 gam toluen là


Để oxi hoá không còn 10,6 gam o-xilen (1,2-đimetylbenzen) cần từng nào lít hỗn hợp KMnO4 0,5M trong môi trường thiên nhiên H2SO4 loãng. Giả sử sử dụng dư 20% đối với lượng làm phản ứng.


Đốt cháy hoàn toàn một thể tích hơi hợp chất hữu cơ A cần 10 thể tích oxi (đo cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất), sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và H2O với tỉ lệ trọng lượng là 44 : 9. Biết MA

Xem thêm: Đề Thi Học Sinh Giỏi Văn Lớp 8 Cấp Tỉnh Thành Phố, Please Wait


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát