- vào phân tử chỉ có link đơn (liên kết, …) chế tác thành từ bỏ 4 obitan lai hóa sp3 của nguyên tử cacbon, triết lý kiểu tứ diện đều. Do đó mạch cacbon có dạng cấp khúc. Các nguyên tử cacbon hoàn toàn có thể quay kha khá tự vị xung quanh những liên kết đơn.

Bạn đang xem: Ankan hóa 11

2. Đồng phân

Ankan chỉ có đồng phân mạch C khi tất cả từ 4C trở lên.

Ví dụ: Các đồng phân của C5H12.

*

3. Danh pháp

– Phân tử có mạch nhánh thì điện thoại tư vấn theo nguyên tắc sau:

  + lựa chọn mạch chính: là mạch dài nhất có không ít nhóm nuốm nhất.

+ Đánh số địa chỉ cacbon trong mạch chính bước đầu từ phía sát nhánh hơn.

  + điện thoại tư vấn tên: Vị trí mạch nhánh + thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch bao gồm (tên ankan tương ứng với số nguyên tử cacbon trong mạch chính).

*

 *Lưu ý:

- tên thường:

+ nếu chỉ có một nhánh độc nhất vô nhị CH3 ở nguyên tử C số 2 thì thêm tiền tố iso.

*

+ Nếu gồm 2 nhánh CH3 ở C số 2 thì thêm chi phí tố neo.

*

- Gốc hiđrocacbonphần còn lại của phân tử hidrocacbon sau khoản thời gian bớt đi một trong những nguyên tử hiđro nhưng vẫn còn tồn tại trong phân tử sống trạng thái liên kết và không mang electron tự do như gốc tự do.

- CTTQ nhóm ankyl: CnH2n+1 

- Bậc của một nguyên tử cacbon vào phân tử ankan bằng số nguyên tử cacbon links trực tiếp cùng với nó.

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- Ở điều kiện thường ankan từ C1 → C4 sinh sống trạng thái khí, từ bỏ C5 → C17 trở đi ngơi nghỉ trạng thái lỏng, trường đoản cú C18 trở lên sống dạng rắn. Nhiệt độ nóng chảy, ánh nắng mặt trời sôi và khối lượng riêng của ankan nói tầm thường tăng theo chiều tăng của phân tử khối.


- Ankan là phần lớn chất không màu, không tan trong nước, khối lượng nhẹ hơn nước nhưng lại tan các trong dung môi hữu cơ.

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Bội nghịch ứng thế

- Nguyên tử H bị thế bằng halogen tạo nên dẫn xuất halogen:

CnH2n+2 + x Cl2 → CnH2n+2-xClx + x HCl (x ≤ 2n+2)

- Đối với ankan phân tử có các nguyên tử C có bậc không giống nhau, sản phẩm chính thế H làm việc C bậc cao hơn.

*

2. Bội phản ứng tách

- tách bóc hiđro (đề hiđro hóa): CnH2n+2 CnH2n+2-2x + xH2

- Bẻ gãy các liên kết C-C ( cracking): CnH2n+2 CmH2m + Cm’H2m’+2 (n = m + m’)

3. Phản ứng oxi hóa( đốt cháy)

Ankan cháy tạo ra nhiều nhiệt:

CnH2n+2 + (dfrac3n + 12) O2 → n CO2 + (n+1) H2O

Nhận xét:

+ Đốt ankan thu nCO2 H2O

+ trường hợp đốt hiđrocacbon nhận được nCO2 H2O ⇒ Hiđrocacbon mang đốt là ankan (CnH2n+2).

IV. ĐIỀU CHẾ

- Trong công nghiệp, metan và những đồng đẳng được đem từ khí thiên nhiên, khí mỏ dầu với dầu mỏ.

*

- Trong chống thí nghiệm, ankan được điều chế bằng cách nung muối natri của axit cacboxylic với vôi tôi xút.

*

V. ỨNG DỤNG

- cần sử dụng làm nguyên liệu trong hàn giảm kim loại.

- sử dụng làm dầu thoa trơn, dung môi.

Xem thêm: Nghề Host Là Nghề Gì, Nghĩa Của Từ Host, Hostess Là Gì, Nghề Host Là Gì

- Để tổng hợp những chất cơ học khác: CH3Cl, CH2Cl2, CCl4, CF2Cl2, ...

- Đặc biệt từ CH4 điều chế được nhiều chất không giống nhau: hỗn hợp CO + H2, ammoniac, C2H2, rượu metylic, andehit fomic, …