Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Advice là gì

*
*
*

advice
*

advice /əd"vais/ danh từ lời khuyên, lời chỉ bảoto act on advice: có tác dụng (hành động) theo lời khuyênto take advice: theo lời khuyên, nghe theo lời khuyêna piece of advice: lời khuyên ((thường) số nhiều) tin tứcaccording khổng lồ our latest advices theo phần đa tin tức cuối cùng chúng tôi nhận được (số nhiều) (thương nghiệp) thư thông tin ((cũng) letter of advice)
lời khuyênthư thông báoLĩnh vực: cơ khí & công trìnhgiấy báoadvice (s) note: giấy báo gửi hàngadvice (s) of shipment: giấy báo bốc hàngadvice note: giấy báo gửi khoảnletter of advice: giấy báo nhờ cất hộ hàngadvice (s)giấy báoadvice (s)lời khuyênadvice (s)tin tứcadvice notethư báo chuyển khoảnletter of advicethư giới thiệuletter of advicethư thông báomedical advicethông báo y họcno advicekhông thông báorunning advicethông báo chạy tàuý loài kiến (đóng góp)advice for collectiongiấy báo nhờ thuadvice notegiấy báoadvice of auditgiấy báo kiểm toánadvice of auditgiấy báo kiểm traadvice of authority lớn paygiấy báo ủy quyền thanh toánadvice of bill acceptedgiấy báo hối hận phiếu đã làm được chấp nhậnadvice of bill collectedgiấy báo hối hận phiếu sẽ thu xongadvice of bill paidgiấy báo ăn năn phiếu đã thanh toánadvice of collectiongiấy báo dựa vào thuadvice of dealgiấy báo giao dịch (chứng khoán)advice of deliverygiấy báo đang gửiadvice of deliverygiấy báo phát (thư bảo đảm, bưu phẩm...)advice of deliveryphiếu hồi báo đã chuyển giaoadvice of despatchgiấy báo sẽ gửi hàngadvice of draftgiấy báo hối phiếuadvice of draftgiấy báo lãnh tiền gửiadvice of drawinggiấy báo hồi phiếuadvice of drawinggiấy báo cam kết phát hối phiếuadvice of drawinggiấy báo rút tiềnadvice of duration & chargethông tin về khoảng cách liên thông cùng lệ phíadvice of fategiấy báo số trời (chi phiếu)advice of letter of creditgiấy báo thư tín dụng. Advice of lossgiấy thông báo tổn thấtadvice of non-deliverygiấy báo bưu kiện ko phát đưa đượcadvice of payroll paymentthông báo phạt lươngadvice of receiptgiấy báo sẽ thu hếtadvice of receiptgiấy biên nhậnadvice of settlementgiấy báo kết toánadvice of shipmentgiấy báo bốc hàng

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): advice, adviser, advise, advisable, inadvisable, advisory, advisedly


*

*

*

advice

Từ điển Collocation

advice noun

ADJ. constructive, excellent, good, helpful, practical, sensible, sound, useful, valuable That"s very sound advice. | bad, wrong I think my solicitor gave me the wrong advice. | clear | general | detailed | conflicting | confidential | impartial, independent | free | expert, professional, specialist | financial, legal, medical

QUANT. bit, piece, word Can I give you a friendly word of advice?

VERB + ADVICE give (sb), offer (sb), pass on, provide (sb with) I hope I can pass on some useful advice. | get, obtain, receive, take I think you need to take legal advice. | ask (for), go lớn sb for, seek, turn khổng lồ sb for Go to lớn your doctor và ask for advice. She asked her mother"s advice. | accept, act on, follow, heed, listen to, take I wished that I had followed her advice. | ignore, reject

ADVICE + NOUN centre The Local Authority runs an advice centre in the town.

PREP. against sb"s ~ Permission was given against the advice of the planning officers. | on sb"s ~ On the advice of his experts he bought another company. | ~ about advice about bringing up children | ~ for Here is some advice for pregnant women. | ~ on Can you give me some advice on where khổng lồ buy good maps? | ~ to lớn My advice khổng lồ you would be to wait a few months.

Từ điển WordNet
Xem thêm: Tìm Hiểu Cyan Là Màu Gì - Hệ Màu Sử Dụng Trong In Ấn Cmyk

English Synonym và Antonym Dictionary

advicessyn.: counsel direction instruction plan recommendation suggestion tip