Excel mang lại aryannations88.com 365 Excel mang đến aryannations88.com 365 dành đến máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Bài viết này biểu hiện cú pháp phương pháp và cách thực hiện hàm ACOS trong aryannations88.com Excel.

Bạn đang xem: Acos là gì

Mô tả

Trả về arccosin, tốt cosin nghịch đảo, của một số. Arccosin là góc cơ mà cosin của chính nó là số. Góc được trả về được xem bằng radian vào phạm vi trường đoản cú 0 (không) cho pi.

Cú pháp

ACOS(number)

Cú pháp của hàm ACOS có những đối số sau đây:

Number Bắt buộc. Cosin của góc mà bạn muốn và yêu cầu từ -1 mang lại 1.

Chú thích

Nếu bạn muốn chuyển đổi kết quả từ radian thành độ, hãy nhân nó cùng với 180/PI() hoặc cần sử dụng hàm DEGREES.

Xem thêm: Sách Là Ngọn Đèn Sáng Bất Diệt Của Trí Tuệ Con Người Dàn Bài

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng dưới đây và dính vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, nên chọn lựa chúng, dấn F2 và tiếp nối nhấn Enter. Nếu cần, bạn cũng có thể điều chỉnh độ rộng lớn cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=ACOS(-0.5)

Arccosin của -0,5 theo đơn vị chức năng radian, 2*pi/3

2,094395102

=ACOS(-0.5)*180/PI()

Arccosin của -0,5 theo đơn vị độ

120

=DEGREES(ACOS(-0.5))

Arccosin của -0,5 theo đơn vị chức năng độ

120


*
*
*

Bạn yêu cầu thêm trợ giúp?


Phát triển các năng lực của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia aryannations88.com Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
aryannations88.com Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phát triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © aryannations88.com 2022