*

*

30 đề luyện thi Đại học tập môn tiếng Anh rất hay có giải thuật (Đề số 1)

126784 lượt thi

50 câu hỏi

50 phút


Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each off the following questions.

Bạn đang xem: 30 đề tiếng anh


Đáp án D

Kiến thức về phạt âm

A. occasion /ə"keɪ.ʒən/ (n): dịp, thời điểm.

B. explosion /ɪk"spləʊ.ʒən/ (n): sự bùng nổ, vụ nổ.

C. provision /prə"vɪʒən/ (n): sự cung cấp.

D. inversion /ɪn"v3:∫ən/ (n): sự hòn đảo lộn.

=> Phần gạch chân đáp án D được phạt âm là /∫ən/, những đáp án còn lại được phân phát âm là /ʒən/.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each off the following questions.


Đáp án A

Kiến thức về vạc âm

A. thereupon /’ðeərə"pɔn/: do vậy, ngay lập tức sau đó

B. thrill /θrɪ1/: sự rộn ràng, sự rùng mình

C. through /θru:/: qua, xuyên qua, suốt

D. throne /θroʊn/: ngai rồng vị

=> Phần gạch men chân đáp án A được phân phát âm là /ð/, các đáp án sót lại phần gạch men chân phạt âm là /θ/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word that differs from the other three in the position primary căng thẳng in each off the following questions.


Đáp án A

Kiến thức về trọng âm

A. interview /"ɪntəvju:/ (n+v): rộp vấn.

B. intellectual /,ɪntəl"ekt∫uəl/ (adj): ở trong về đầu óc, nằm trong về trí tuệ.

C. similarity /.sɪmɪ"lærəti/ (n): sự giống như nhau, tương tự.

D. engineer /,endʒɪ"nɪər/ (n): kĩ sư.

=> Câu A trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm tiết sản phẩm nhất, những đáp án còn là rơi trúng âm tiết đồ vật 3.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word that differs from the other three in the position primary áp lực in each off the following questions.


Đáp án C

Kiến thức về trọng âm

A. capture /"kæp.t∫ər/ (n+v): bắt giữ. (Từ này trọng âm lâm vào tình thế âm huyết đầu. Bởi theo phép tắc trọng âm không bao giờ rơi vào âm /ə/).

B. picture /"pɪk.t∫ər/ (n): bức tranh. (Từ này trọng âm rơi vào cảnh âm huyết đầu. Bởi theo quy tắc trọng âm không khi nào rơi vào âm /ə/).

C. ensure /ɪn"∫ʊr/ (v): đảm bảo. (Từ này trọng âm rơi vào tình thế âm tiết trang bị 2. Vày theo phép tắc trọng âm không rơi vào hoàn cảnh tiền tố en-).

D. pleasure /"ple.ʒər/ (n): nụ cười thích, niềm hân hạnh.(Từ này trọng âm lâm vào cảnh âm tiết đầu. Vì chưng theo luật lệ trọng âm không lúc nào rơi vào âm /ə/).

=> Câu C trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm tiết thứ 2, những đáp án còn là rơi trúng âm tiết đồ vật nhất.


Câu 5:

When the Titanic started sinking, the passengers were _____.


A. horrifying


B.apprehensive


C. panic-stricken


D.weather-beaten


Xem giải đáp

Đáp án C

Kiến thức về trường đoản cú vựng

A. horrifying (adj): kinh hãi, tởm hoàng

B. apprehensive (adj): e sợ

C. panic-stricken (adj): hoảng sợ, sợ hãi sợ hãi

D. weather-beaten (adj): dầu sương dãi nắng, lộng gió (bờ biển)

Tạm dịch: khi tàu Titanic bước đầu chìm, các hành khách hồi hộp tột độ.

Xem thêm: Giấu Yêu Thương Ở Đâu Để Một Sớm Mai Em Không Thể Tìm, Cứ Thế Rời Xa Lyrics

=> Hai lời giải A cùng C mọi hợp nghĩa của câu cơ mà ta không chọn A vì chưng khi tế bào tả cảm xúc con tín đồ không cần sử dụng tính từ bỏ đuôi "ing".


ban đầu thi giúp thấy toàn bộ câu hỏi trong đề
bài thi tương quan 30 đề luyện thi Đại học tập môn giờ đồng hồ Anh rất hay có lời giải (Đề số 2)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn giờ đồng hồ Anh rất hay có giải thuật (Đề số 3)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn giờ Anh rất hay có giải mã (Đề số 4)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn giờ đồng hồ Anh cực hay có giải mã (Đề số 5)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn tiếng Anh rất hay có giải thuật (Đề số 6)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn tiếng Anh cực hay có lời giải (Đề số 7)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn tiếng Anh rất hay có giải thuật (Đề số 8)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn tiếng Anh cực hay có lời giải (Đề số 9)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học tập môn giờ Anh rất hay có giải thuật (Đề số 10)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn giờ Anh cực hay có lời giải (Đề số 11)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn tiếng Anh rất hay có giải mã (Đề số 12)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn giờ Anh cực hay có lời giải (Đề số 13)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học tập môn tiếng Anh rất hay có lời giải (Đề số 14)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học tập môn tiếng Anh rất hay có giải thuật (Đề số 15)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn giờ Anh rất hay có giải mã (Đề số 16)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn giờ đồng hồ Anh cực hay có giải mã (Đề số 17)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học tập môn giờ đồng hồ Anh rất hay có giải thuật (Đề số 18)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học tập môn tiếng Anh cực hay có giải mã (Đề số 19)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học tập môn giờ Anh cực hay có lời giải (Đề số 20)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn giờ Anh cực hay có giải thuật (Đề số 21)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học tập môn giờ Anh rất hay có lời giải (Đề số 22)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn giờ đồng hồ Anh rất hay có giải mã (Đề số 23)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học tập môn giờ đồng hồ Anh rất hay có giải mã (Đề số 24)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn giờ đồng hồ Anh cực hay có giải mã (Đề số 25)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn tiếng Anh cực hay có lời giải (Đề số 26)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học tập môn giờ đồng hồ Anh rất hay có giải mã (Đề số 27)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn giờ đồng hồ Anh rất hay có giải mã (Đề số 28)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học tập môn tiếng Anh rất hay có lời giải (Đề số 29)

50 câu hỏi

50 phút

30 đề luyện thi Đại học môn giờ đồng hồ Anh cực hay có giải mã (Đề số 30)

50 câu hỏi