Hai mặt đường thẳng vuông góc là hai tuyến phố thẳng cắt nhau cùng một trong những góc tạo ra thành là góc vuông

Cùng đứng đầu lời giải đi kiếm hiểu cụ thể về hai đường thẳng vuông góc nhé.

Bạn đang xem: 2 đường thẳng vuông góc

1. Định nghĩa hai đường thẳng vuông góc

*
cố gắng nào là hai tuyến đường thẳng vuông góc" width="258">

Hai con đường thẳng xx′ và yy′ cắt nhau.

Nếu trong những góc tạo thành gồm một góc vuông thì hai tuyến đường thẳng đó call là hai tuyến phố thẳng vuông góc với kí hiệu xx′⊥yy′.

Tính chất: Có một và duy nhất đường thẳng a′ đi qua điểm O cho trước với vuông góc với đường thẳng a cho trước.

*
thay nào là hai đường thẳng vuông góc (ảnh 2)" width="344">

Ví dụ: 

*
cầm cố nào là hai tuyến phố thẳng vuông góc (ảnh 3)" width="569">

Hướng dẫn giải:

*
cố nào là hai đường thẳng vuông góc (ảnh 4)" width="365">

2. Đường trung trực của đoạn thẳng


Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng cùng vuông góc với đoạn trực tiếp được call là con đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Ta có xy vuông góc cùng với đoạn thẳng AB tại I là trung điểm của AB phải xy là đường trung trực của đoạn thẳng AB.

*
nạm nào là hai tuyến đường thẳng vuông góc (ảnh 5)" width="247">

I là trung điểm của đoạn trực tiếp AB, d là mặt đường trung trực của đoạn trực tiếp AB. Ta có: (IA=IB)

Ví dụ:

*
cố nào là hai tuyến phố thẳng vuông góc (ảnh 6)" width="399">

Chú ý: Kí hiệu xy ∩ AB = O phát âm là xy giảm AB trên O

3. Giải pháp vẽ hai đường thẳng vuông góc

+ Ta hay dung eke với thước kẻ để vẽ hai đường thẳng vuông góc

+ Ta thừa nhận đặc điểm sau:

Tính hóa học : tất cả một và duy nhất đường thẳng a" đi qua điểm O mang lại trước và vuông góc với mặt đường thẳng a mang lại trước

Trường phù hợp điểm O mang lại trước nằm trên đường thẳng a.

Xem thêm: Các Dạng Toán Và Bài Toán Thực Tế Lớp 12 Violet, Chuyên Đề Bài Toán Thực Tế Lớp 9 Violet

*
thay nào là hai tuyến phố thẳng vuông góc (ảnh 7)" width="398">

Trường hòa hợp điểm O cho trước nằm ở ngoài đường thẳng

*
gắng nào là hai tuyến phố thẳng vuông góc (ảnh 8)" width="404">
*
nắm nào là hai tuyến đường thẳng vuông góc (ảnh 9)" width="816">

Hướng dẫn giải:

*
vắt nào là hai tuyến đường thẳng vuông góc (ảnh 10)" width="246">

4. Bài tập

Bài 1: Chứng tỏ nhị tia phân giác của nhì góc kề bù vuông góc cùng với nhau

Hướng dẫn giải:

*
cầm nào là hai tuyến phố thẳng vuông góc (ảnh 11)" width="407">

Gọi 2 góc kề bù là ∠xOy và ∠yOz, gồm lần lượt nhì tia phân giác là Om với On

*
vậy nào là hai đường thẳng vuông góc (ảnh 12)" width="475">

Vậy nhị tia phân giác của nhị góc kề bù vuông góc với nhau.