I. Nhị ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU

Hai con đường thẳng chỉ có một điểm tầm thường gọi là hai đường thẳng giảm nhau và điểm tầm thường được điện thoại tư vấn là giao điểm của hai đường đó.

Bạn đang xem: 2 đường thẳng cắt nhau

Ví dụ 1. hai tuyến đường thẳng a và b cắt nhau trên điểm O như hình dưới.

*

Ví dụ 2. Vẽ con đường thẳng đi qua điểm A và cắt đường thẳng d.

*

Giải:

Bước 1. lấy một điểm B trê tuyến phố thẳng d

*

Bước 2. Vẽ con đường thẳng mđi qua nhị điểm A với B. Đường thẳngmlà con đường thẳng cần vẽ.

*


III. Nhì ĐƯỜNG THẲNG tuy nhiên SONG

Chúng ta bao gồm thể phát hiện nhiều hình hình ảnh có hai tuyến phố thẳng song song vào đời sống. Chẳng hạn như đường ray tàu hỏa, hai tuyến đường dây điện,...

*

*

Hai con đường thẳng song song là hai đường thẳng không tồn tại điểm chung.

Nếu mặt đường thẳng a song song với đường thẳng b, ta viết a // b hoặc b // a.

Chẳng hạn:Trong hình dưới, hai tuyến đường thẳng m cùng n song song cùng với nhau. Ta viết m // n giỏi n // m.

*

Ví dụ 1. trong hình bên:

*

a) Đường trực tiếp a cùng b có song song với nhau không?

b) Đường thẳng c cùng d có tuy nhiên song cùng nhau không?

Giải:

a) hai tuyến phố thẳng a với b song song cùng với nhau.

b) hai tuyến phố thẳng c cùng d không song song với nhau.

Ví dụ 2.Trong các hình sau, hình như thế nào gồm hai tuyến đường thẳng tuy vậy song, hai đường thẳng giảm nhau?

*

Giải:

Hình b) gồm hai tuyến phố thẳng MN với d tuy vậy song cùng với nhau. Viết là MN //d.

Hình a) và c) bao gồm hai cặp đường thẳng cắt nhau.


​​
595356
595420

Chú ý:Hai con đường thẳng trùng nhau là hai đường thẳng bao gồm vô số điểm chung.

Xem thêm: Thách Thức Danh Hài: Lịch Phát Sóng Chương Trình "Thách Thức Danh Hài" Kênh Htv2

Chẳng hạn: vào hình vẽ dưới đây, hai tuyến phố thẳng MN và M trùng nhau.

*


Bài trước
Bài tiếp theo

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Đóng góp

giữ giàng
Lớp học tập
Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Môn học tập
Toán vật dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân giờ đồng hồ anh thí điểm Đạo đức thoải mái và tự nhiên và làng mạc hội Khoa học lịch sử dân tộc và Địa lý giờ đồng hồ việt kỹ thuật tự nhiên vận động trải nghiệm, phía nghiệp hoạt động trải nghiệm sáng chế
bộ sách
công tác cũ cung ứng học sinh học tập sách Cánh Diều cung ứng học sinh học tập sách Kết nối trí thức với cuộc sống cung ứng học sinh học tập sách Chân trời sáng tạo
nhà đề phụ vương
Đang thiết lập dữ liệu...
Lọc câu hỏi
Đang tải dữ liệu...
câu chữ