Tính giá trị của biểu thức đã mang lại tại 4001/2000 em sẽ tìm được câu trả lời thật đáng sợ. (Tuy nhiên trong số đó chỉ tất cả 20% là vi khuẩn có hại).

Bạn đang xem: Hyperbolic trigonomic identities


Biến thay đổi biểu thức sau thành một phân thức

*


Với cực hiếm nào kia của x thì quý giá của phân thức sau được xác định?


Cho phân thức

*

a) với giá trị làm sao của x thì giá trị của phân thức được xác định ?

b) minh chứng phân thức rút gọn của phân thức đã cho là

*

c) Để tính giá trị của phân thức đã mang lại tại x = 2 với x = -1, các bạn Thắng đã làm cho như sau:

- với x = 2, phân thức vẫn cho có giá trị là

*

- với x = -1, phân thức đã cho có giá trị là

*

Em có đồng ý không ? giả dụ không, em hãy chỉ ra chỗ mà lại em chỉ ra rằng sai.

Theo em, với đều giá trị nào của vươn lên là thì có thể tính được giá trị của phân thức đang cho bằng phương pháp tính quý giá của phân thức rút gọn ?


Bình luận


phản hồi
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại aryannations88.com


*

liên kết
thông tin aryannations88.com
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng đắn nhé!


Đăng ký


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


aryannations88.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


aryannations88.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Deliverable S Là Gì, Thuật Ngữ Quản Trị Dự Án (St)


Quên mật khẩu


Nhập showroom email chúng ta đăng ký để mang lại mật khẩu
mang lại password

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


aryannations88.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui tươi để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
aryannations88.com